Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Sídlo katedry

Štúrova 9, 1. poschodie vľavo

 

Poštová adresa

Katedra kulturológie

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1

 

Vedúca katedry: PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

Sekretariát: Helena Kovácsová

 

Kontakty

tel.: +421 2 9013 2210
email: kkul@fphil.uniba.sk

 

Kontakty na konkrétnych zamestnancov nájdete tu.