Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra kulturológie v Bratislave

Sídlo katedry

Štúrova 9, 1. poschodie vľavo

 

Poštová adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta

Katedra kulturológie
Gondova 2, P.O. BOX 32
814 99  Bratislava

Tel. +421 2 59339 733

Vedúca katedry: PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

Sekretariát: Helena Kovácsová

 

Kontakty

tel.: +421-2-59339 733
email: kkul@fphil.uniba.sk