Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Peter Pivoda

Pedagogická činnosť

V zimnom semestri akademického roka 2018/2019:

Predmety pre Bc. stupeň:

  • Dejiny umeleckej kultúry 1: starovek, stredovek (sylabus predmetu)
  • Kultúrne inštitúcie a organizácie Slovenska

Téma dizertačnej práce a výskumná oblasť

Modely praxe sociokultúrnej animácie v múzeách umenia a galériách

Publikačná činnosť

  • Pivoda, P. (2018): The Possible Role of Art Museums in Regard to Educational Reform. In: Journal of Cultural Studies. Krakow : Jagiellonian University in Kraków, s. 95-107
  • Pivoda, P. (2019): K rozšíreniu možností prezentácie súčasného umenia. In: Take Care. Bratislava : VŠVU, s. 30-33

Študijné pobyty v zahraničí

  • september 2011-február 2012 - Karlova univerzita v Prahe, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie - študentská mobilita

Fotogaléria výskumných činností