Mgr. Andrea a Euringer Bátorová, PhD.

Pedagogická činnosť

Predmety pre Bc. a Mgr. stupeň:

 • Ročníková práca 1 - 2 
 • Každodennosť v umení 1- 3 
 • Každodennosť v umení - textový seminár 
 • Každodennosť v umení 3 - textový seminár
 • Dobrovoľníctvo v kultúre 1 - 4 

 

Predmety pre Mgr. stupeň:

 • Dejiny umeleckej kultúry: slovenské výtvarné umenie 
 • Dejiny umeleckej kultúry: slovenské divadlo a dráma
 • Dobrovoľníctvo v kultúre 1 - 3 
 • Ročníková práca 

Vedecká práca

 • VEGA (2016-2017): „Topografia vybraných aspektov reprezentácie tela a jeho vzťahu v umení na Slovensku a kontextualizácia performatívnych umeleckých stratégií v stredoeurópskom priestore“, riešiteľka projektu
 • Aktionskunst jenseits des eisernen Vorhangs“ Výskumný projekt 2015-2018 financovaný cez Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), spoluriešiteľka projektu (fotodokumentácia nižšie)
 • "COURAGE - Cultural Opposition – Understanding the CultuRal HeritAGE of Dissent in the Former Socialist Countries", projekt Horizont 2020, spoluriešiteľka projektu

Účasť na konferenciách

 • 2013 konferencia „Global Pop“, Tate modern, London, účasť s referátom „Altar/Objects, Labyrinth/Environment: In the middle of the artwork – artworks as an interactive space in Slovak alternative art in the 1960s“ 
 • konferencia „Performance Art in Central and Eastern Europe“ na 102. CAA Annual Conference, účasť s referátom „Mapping the crossovers of tradition, neo-avant-garde and postmodern strategies in Slovak action art of 1960s and 1970s”, Chicago, USA
 • 2014 konferencia „Performing Art in the Second Public Sphere“, Kulturbrauerei, Berlin, Chair of the Panel "Opening up spaces of performance"
 • 2014 konferencia „When exhibitions become politics“, Friedrich-Schiller Universität Jena, účasť s referátom „Ausstellungen als (un)politische Medien. Danuvius 68 und II. Permanente Manifestationen (Zur alternativen und inoffiziellen Kunst in den 1960er Jahren)“, Jena, Nemecko
 • 2015 konferencia „Subversive Practices and Imagined Realities in Central, Eastern and Southern Europe after 1945“ AAH Conference in Norwich – Chair of the panel, Norwich, Veľká Británia
 • 2015 konferencia „Dark rooms – Räume der Unsichtbarkeit“, Exzellenzcluster Bild Wissen Gestaltung, Humboldt Universität Berlin, účasť s referátom „Möglichkeit des Entdeckens – Jana Želibská“ Berlin, Nemecko
 • 2016 13. Kongrese Gesellschaft für Theaterwissenschaft "Theater als Kritik", Frankfurt/Giessen, účasť s referátom "Kunst der Kontestation. Inoffizielle performative Praktiken in der Slowakei in den 1970er Jahren", Frankfurt, Nemecko (fotodokumentácia nižšie)
 • 2016 Možnosti a limity politicko-historickej interpretácie umenia éry reálneho socializmu, Sympózium v rámci projektu COURAGE (Horizont 2020), účasť s referátom „Performatívna prax, dokumentácia a archív“, Univerzita Komenského, Bratislava 
 • 2018 konferencia "Left performance histories", Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin
 • 7.-8.11.2019 konferencia Exhibitions as sites of artistic contact during the Cold War, účasť s referátom "Alternative Art and Exhibition Practices in the 1960 in former Czechoslovakia", Jasy, Rumunsko
 • 29. - 30.3.2020 konferencia Critical Performance On-Site: Aesthetic, Political, and Historiographic Debates, účasť s referátom "The Islands of Positive Deviation": Performative Artistic Strategies in Former Czechoslovakia in the 1960s and 1970s, Tel Aviv University, Tel Aviv, Izrael
 • 20. 11. 2020 vyžiadaná prednáška „Public Space and Unofficial Artistic Strategies in the 1970s and 1980s in Slovakia“, Colloquium Slavisches Seminar, Universität Zürich, Švajčiarsko

 • 3. 12. 2020 vyžiadaná prednáška „Kunst der Kontestation in den inofiziellen Praktiken in der Slowakei der 1970er Jahre“, Jour fixe, Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Viedeň, Rakúsko 

Výber z publikačnej činnosti

 • Bátorová A. (2020), Umenie ako život a život ako umenie: od ready-made k street-artu, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave
 • Bátorová, A. (2020): "A Kind of Perverse Novel": Performance Art and the Secret Services, Art Margins online
 • Bátorová, A. (2019): The Art of Contestation. Performative Practices in the 1960s and 1970s in Slovakia, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave (recenzia publikácie v časopise Artmargins od Amy Bryzgel z University of Aberdeen)
 • Bátorová, A. (2018): Outside in being inside. Unofficial artistic strategies in the former Czechoslovakia in the 1970s and 1980s. In: Cseh-Varga, K., Czirak, A. (Ed.) Performing Arts in the Second Public Sphere, New York; London : Routledge, str. 102-114.
 • Bátorová, A. (2017): Ausstellungen als (un)politische Medien. Danuvius 68 und II. Permanente Manifestationen (Zur alternativen und inoffiziellen Kunst in den 1960er Jahren). In: Krieger, V. (ed.): When exhibitions become politics, Köln Weimar Wien : Böhlau, str. 163-181.
 • Bátorová, A. (2016): Möglichkeit des Entdeckens. Bemerkungen zur Installation von Jana Želibská. In: Kesting, M., Kunze, S. (ed.): Dark rooms – Räume der Un/Sichtbarkeit, Berlin: Neofelis Verlag, 2016, str. 82 – 110.
 • Euringer-Bátorová, A (2012): Celebrations and Festivals in former Czechoslovakia in the 1960s and 1970s. In: Centropa. Journal of architecture and related arts. Issue Ceremonies, Celebrations and Festivals in Central and Eastern Europe after 1918, str. 77-91.
 • Euringer-Bátorová, A. (2011): Akčné umenie na Slovensku v 60. Rokoch 20. Storočia. Akcie Alexa Mlynárčika. Bratislava : Slovart
 • Euringer-Bátorová, A. (2011): Doslov, J. Chalupecký, Príbeh Alexa Mlynárčika, P.S. Zápisky z cesty, Samizdat, str. 293 – 301.
 • Bátorová, A. (2009): Aktionskunst in der Slowakei in den 1960er Jahren. Aktionen von Alex Mlynárčik. Berlin :  LIT Verlag
 • Bátorová, A., Kaulbach, H. M. (2008): Zwischen Staatsporträt und Spiegelbild. Porträtgraphik aus fünf Jahrhunderten, Stuttgart : Staatsgalerie Stuttgart
 • Bátorová, A. (2007): "Alternative Tendenzen in der Slowakei in den 1960er Jahren und ihre Parallelen zu Fluxus". In: Fluxus East. Fluxus-Netzwerke in Mittelosteuropa. Ausstellungskatalog. Berlin : Künstlerhaus Bethanien

Sympóziá, študijné cesty v zahraničí

 • 2015 – Berlin, Universität der Künste (DFG)
 • 2016 – Archív Forschungsstelle Osteuropa, Bremen (DFG)
 • 2016 – Archívy, Praha (VEGA)
 • 2016 – Artpool Archív, Budapešť (DFG)
 • 2017 – Archív T. Gotovaca, Ateliér S. Ivekovic, Zahreb (DFG)
 • 2017 – Archív Student Cultural Center (SKC), Belehrad (DFG)
 • 2017 – Libri prohibiti, Archív VVP AVU, Praha
 • 2018 – Networking, Histories of Performance Art, Zurich

Fotogaléria výskumných činnosti

Fotografie z DFG projektu "Aktionskunst jenseits des Eisernen Vorhangs", referátu na 13. Kongrese Gesellschaft für Theaterwissenschaft na Universität Giessen a natáčania filmu „INDE – Alex Mlynárčik“

 

Videozáznamy prednášok

Webinár AICA International o novej antológií Tomáša Štraussa "Beyond the Great Divide. Essays on European Avantgarde from East to West", na ktorom sa zúčastnili Dr. A. Bátorová, doc. Daniel Grúň, Henry Meyric Hughes a Prof. Jean Marc Poinsot

 

Action art in former Czechoslovakia in the 1960s and 1970s
Kurz "Avant-Garde aesthetics & politics of form"
University of Vienna, 25.11. 2015

Prednáška je v nemeckom jazyku.


(Kvalita zvuku je v prvých minútach horšia)