Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.

Vedecká práca

 • VEGA: Aktuálne témy kulturologického diskurzu: kreativita a mobilita, riešiteľka
 • VEGA: Kultúrny obrat v sociológii kultúry, vedúca riešiteľka
 • VEGA: Priemysel / priemysly kultúry, zástupca vedúcej riešiteľky
 • VEGA: Teórie pamäti a ich aplikácie, vedúca riešiteľka
 • VEGA: Sociologický prístup ku kultúre, vedúca riešiteľka  

Výber z publikačnej činnosti

 • Kvasničková, A. (2005): Náboženstvo ako kolektívna pamäť, prípad Slovenska a Čiech. Bratislava : Univerzita Komenského
 • Kvasničková, A. (1995):  Ku konceptualizácii nových otázok sociológie literatúry. In: Sociológia, roč. 27, č 4, s.79-287
 • Kvasničková, A. (1996): Recepcia diela Jana Lajčiaka. In: Sociológia. Roč. 28, č. 4, s. 353-360
 • Kvasničková,A. (1998): Proti stereotypom obrayu sociológie náboženstva a kresťanskej sociológie na Sovensku do r.1948. In: Sociológia, roč. 30, č. 2, s. 115-132
 • Kvasničková, A. (1993): Fenomén postmoderny. In: Sociológia. Roč. 25, č. 1-2, s.105-117
 • Kvasničková, A. (2010): Kultúra vs civilizácia ako príbeh. In: Kultury, civilizace, světový systém. Praha : Karolinum, s. 16-28.
 • Kvasničková, A. (2015): Pamäť transdisciplinárne?  In:  Pamäť v transdisciplinárnej perspektíve. Bratislava : Univerzita Komenského, s. 5-29
 • Kvasničková, A. (2006): Religiouse changes in Slovakia and the Czech Republic after the „velvet divorce“. In “Religions, churches and religiosity in post-communist Europe. Krakow : Nomos, s. 103-116.
 • Kvasničková, A. (2002): Rola matky mentálne postihnutého dieťaťa. In: Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vydelávania dospelých. Prešov : Prešovská univerzita, s. 276-279
 • Kvasničková, A. (2003): O multiparadigmálnosti sociológie kultúry. In: Paradigmy sociológie kultúry. Bratislava : Univerzita Komenského, s. 5
 • Kvasničková, A. (2015): Worldmark Encyklopedia of religiouse practice.  Farmington Hills : Gale

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných organizáciách

Pracovné a študijné pobyty v zahraničí

 • 2005, EPHE, Sorbonne, Paris (Francúzsko)
 • 2005, University of Zagreb, Zagreb (Chorvátsko)
 • 2004, Karlova Univerzita, Praha (Česko)
 • 2003, Jagiellonian University, Kraków (Poľsko)
 • 1996, École des Hautes des Études en Science Sociales, Paris (Francúzsko)
 • 1996, University of Exeter, Exeter, (Veľká Británia)

Doterajšie pracoviská

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra kulturológie (2008 - doteraz)
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Katedra sociológie (1987 - 2008)
 • Ustav ekonomiky a organizácie stavebníctva, Bratislava (1980 – 1986)
 • Sociologický ústav SAV (1974 – 1980)
 • Matica slovenská, Martin (1971 – 1973)