Pedagógovia odboru kulturológia

Interní zamestnanci

Doc. PhDr. Zuzana Slušná, PhD.študijná poradkyňa odboru kulturológia
odborná asistentka
E-mail: Zuzana.Slusna@uniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2199
Miestnosť: ST 10
Konzultačné hodiny LS 20/21:po dohode mailom
Konzultácia záverečných prác:po dohode mailom
Publikačná činnosť:zoznam publikácií

 

 

Mgr. Petra Chovancová, PhD.odborná asistentka
referentka Erazmus mobility
E-mail:Petra.Chovancova@uniba.sk
Telefón:02/90132401 klapka: 2401
Miestnosť:

SB 503

Konzultačné hodiny:Pondelok 13.45 - 15.45 h
Publikačná činnosť:zoznam publikácií

*V prípade dištančného vzdelávania bude dr. Chovancová v tomto čase k dispozícii cez MS Teams, konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu. Je možná i konzultácia v inom čase na základe individuálnej dohody.

 

 

Mgr. Andrea Euringer Bátorová, PhD.

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-kulturologie/clenovia-katedry/mgr-andrea-batorova-phd/

odborná asistentka

 

E-mail:Andrea.Batorova@uniba.sk
Telefón:+421 2 9013 2200
Miestnosť:ST 10
Konzultačné hodiny LS 20/21:po dohode e-mailom
Publikačná činnosť:zoznam publikácií

 

 

 

Interní doktorandi

Mgr. Zuzana Polakovičová
E-mail:zuzana.polakovicovauniba.sk
Miestnosť:ST 11
Konzultačné hodiny ZS 20/21:po dohode mailom