Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Interní zamestnanci

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

vedúca katedry

odborná asistentka

E-mail:Zuzana.Slusnauniba.sk
Telefón:02/59 339 732
Miestnosť:ST 10
Konzultačné hodiny ZS 19/20:

utorok 11:00-11:45

Konzultácia záverečných prác:aj 13:00-13:45
(prosím vopred dohodnúť e-mailom)

 

Publikačná činnosť:zoznam publikácií 


Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

profesorka

E-mail:Viera.Gazovauniba.sk
Telefón:02/59 339 734
Miestnosť:ST 5
Konzultačné hodiny ZS 19/20:štvrtok 11:00-12:30
   
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.  

docentka

E-mail:Adela.Kvasnickovauniba.sk
Telefón:02/59 339 736
Miestnosť:ST 6
Konzultačné hodiny:(po dohode e-mailom)
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Mgr. Petra Chovancová, PhD.

odborná asistentka

E-mail:Petra.Chovancovauniba.sk
Telefón:
Miestnosť:ST 11
Konzultačné hodiny ZS 19/20:

streda 10:50-12:30

(alebo po dohode e-mailom)
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Mgr. Beáta Beke, PhD.

odborná asistentka

(v súčasnosti na RD)
E-mail:beata.beke@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť:ST 11
Konzultačné hodiny:
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

odborná asistentka

 
E-mail: Andrea.Batorovauniba.sk
Telefón:02/59 339 732
Miestnosť:ST 10
Konzultačné hodiny ZS 19/20:

(30.10. 2019 - po dohode e-mailom)

Publikačná činnosť:zoznam publikácií


PhDr. Alexander Plencner, PhD.

odborný asistent

študijný poradca

E-mail:

alexander.plencneruniba.sk

Telefón:
Miestnosť:ST 11
Konzultačné hodiny ZS 19/20:štvrtok 10:45 - 12:00
Publikačná činnosť:zoznam publikácií

Interní doktorandi

Mgr. Anna Šmidriaková
E-mail:anna.smidriakovauniba.sk
Telefón:02/59 339 735
Miestnosť:ST 328
Konzultačné hodiny ZS 19/20:

štvrtok 10:00-11:30Mgr. Peter Pivoda
E-mail:peter.pivodauniba.sk
Telefón:02/59 339 735
Miestnosť:ST 328
Konzultačné hodiny ZS 19/20:  streda     11:00-12:30
(len po dohode e-mailom)


Mgr. Zuzana Polakovičová
E-mail:zuzana.polakovicovauniba.sk 
Telefón:02/59 339 735
Miestnosť:ST 328
Konzultačné hodiny ZS 19/20:(po dohode e-mailom)