Členovia katedry

Interní zamestnanci

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

vedúca katedry

odborná asistentka

počas MD zastupuje Mgr. Beátu Beke, PhD. v študijných otázkach

E-mail:Zuzana.Slusnauniba.sk
Telefón:02/59 339 732
Miestnosť:ST 10
Konzultačné hodiny:streda 13:00-14:00
Publikačná činnosť:zoznam publikácií 


Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

profesorka

E-mail:Viera.Gazovauniba.sk
Telefón:02/59 339 734
Miestnosť:ST 5
Konzultačné hodiny:štvrtok 12:20-14:20
   
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Doc. PhDr. Adela Kvasničková, CSc.  

docentka

E-mail:Adela.Kvasnickovauniba.sk
Telefón:02/59 339 736
Miestnosť:ST 6
Konzultačné hodiny:utorok 13:00-15:00
(alebo po dohode e-mailom)
   
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Mgr. Petra Chovancová, PhD.

odborná asistentka

E-mail:Petra.Chovancovauniba.sk
Telefón:
Miestnosť:ST 11
Konzultačné hodiny:utorok 10:40-12:20
(alebo po dohode e-mailom)
   
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Mgr. Beáta Beke, PhD.

odborná asistentka

(v súčasnosti na RD)
E-mail:beata.beke@uniba.sk
Telefón:
Miestnosť:ST 11
Konzultačné hodiny:
Publikačná činnosť:zoznam publikácií


Mgr. Andrea Bátorová, PhD.

odborná asistentka

 
E-mail: Andrea.Batorovauniba.sk
Telefón:02/59 339 732
Miestnosť:ST 10
Konzultačné hodiny:v termínoch: 10. 11., 24. 11., 14. 12. a 15. 12. 2017
   (po dohode e-mailom)
Publikačná činnosť:zoznam publikácií

 

Interní doktorandi

Mgr. Michaela Rudyjová
E-mail:michaela.rudyjovauniba.sk
Telefón:02/59 339 735
Miestnosť:ST 328
Konzultačné hodiny:        pondelok 15:00-16:00


Mgr. Anna Šmidriaková
E-mail:anna.smidriakovauniba.sk
Telefón:02/59 339 735
Miestnosť:ST 328
Konzultačné hodiny:

streda     13:30-15:00

(alebo po dohode e-mailom)


Mgr. Peter Pivoda
E-mail:peter.pivodauniba.sk
Telefón:02/59 339 735
Miestnosť:ST 328
Konzultačné hodiny:  pondelok 13:00-14:00
streda     11:00-12:30
(po dohode e-mailom)