Aktuality a udalosti

Prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu (štúdium) otvorené!

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK oznamuje, že od 01.12.2017 do 31.01.2018 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2018/19 (pre zimný aj letný semester pobytu). Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2).

Zoznam dostupných univerzít na mobilitu k nahliadnutiu je dostupný na webe FiF UK (sekcia medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - Erasmus+ štúdium – na ktoré univerzity môžem ísť na Erasmus+ pobyt).

Erasmus+ pobyt je skvelá príležitosť na získanie nových študijných aj osobných skúseností a zlepšenie svojich vedomostí a skúseností predtým, než ukončíte štúdium. Ak stále váhate, či Erasmus+ pobyt absolvovať a potrebujete viac informácií kontaktujte Oddelenie medzinárodných vzťahov FiF UK na rzs@fphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1.poschodie, č. dverí 138).

Dejiny slovenského výtvarného umenia pre Mgr. - bloková výučba

Mgr. Andrea Bátorová, PhD. oznamuje študentom, že z dôvodu pracovných ciest a účasti na medzinárodnom projekte bude v zimnom semestri 2017/2018 výučba magisterského predmetu Dejiny umeleckej kultúry: slovenské výtvarné umenie prebiehať blokovo v týchto dátumoch: 10. 11., 24. 11., 14. 12. a 15. 12. a to vždy v čase 8:00 - 12:00

Výučba predmetu bakalárskeho Dejiny umeleckej kultúry 5: 20. storočie 2 bude pokračovať stretnutiami v tých istých dátumoch v čase 13:00-16:00.

Konzultačné hodiny budú počas termínov blokových prednášok a po dohode e-mailom na adrese a.batorova4@gmail.com.

Informácie pre študentov končiacich ročníkov

V sekcii Štúdium pribudla podstránka Praktické informácie pre študentov končiacich ročníkov, kde nájdete postup písania záverečnej práce, popis priebehu štátnic a odkazy na potrebné dokumenty.

Absolvovanie predmetov Dobrovoľníctvo v kultúre a Odborná prax - aktualizácia

Vážení študenti, na absolvovanie predmetu Dobrovoľníctvo v kultúre je potrebné vykonať dobrovoľnícku aktivitu v stanovenom rozsahu (5 dní), priniesť potvrdenie inštitúcie a vypracovať Správu o absolvovaní. Potvrdenia a správu je potrebné predložiť do 31. januára daného akademického roka na katedru kulturológie. Garantkou predmetu je Mgr. Anna Šmidriaková (miestnosť ST 328, v čase konzultačných hodín).

Na absolvovanie predmetu Odborná prax je pre bakalársky aj magisterský stupeň štúdia potrebné absolvovať prax v stanovenom rozsahu, priniesť potvrdenie inštitúcie a vypracovať Správu o absolvovaní. Potvrdenia a správu je potrebné predložiť do 31. januára daného akademického roka na katedru kulturológie. Garantkou predmetu je PhDr. Zuzana Slušná, PhD. (miestnosť ST 10, v čase konzultačných hodín).

Na základe odovzdaných materiálov bude študentom garantkami udelené hodnotenie do AISu.