Aktuality a oznamy

Jesenný termín štátnych skúšok pre AR 2021/2022

Oznamujeme študentom, že jesenné štátne skúšky budú prebiehať v termíne 22.8. – 24.8.2022. Podrobný harmonogram bude zverejnený v druhej polovici augusta.

Prihláste sa na letnú školu

“In Between? Searching for Local Histories in Borderlands of Europe”

We are calling on students from all over Europe who are interested in 20th century history to apply for our summer school.

Join in to:
Meet interesting people
Learn to conduct oral history research
Master podcast production
Search for stories in some of Europe’s most fascinating regions

This year’s destinations are:
Alsace (France/Germany)
Cieszyn Silesia (Czech Republic/Poland)
Friuli Venezia Giulia (Italy/Slovenia)

Dates:6-16 July

Visit our webpage at: https://enrs.eu/edition/inbetween2022 to fill in the application form.Apply now and spread the news! 

Druhý workshop k projektu The Other Europe

Ústav pamäti národa pozýva na druhý workshop k projektu The Other Europe, na ktorom spolupracuje s Knihovnou Václava Havla.

Podujatie sa bude konať v priestoroch Zichyho paláca vo štvrtok 27. januára 2022 od 10:00 aj s účasťou verejnosti v rámci povolenej kapacity sály 35 miest a v režime OTP. Účastníkov prosíme o nosenie respirátora po celý čas pobytu v priestoroch prednáškovej miestnosti a dodržiavanie ďalších organizačných pokynov.

R.S.V.P. do 26. 1. 2022
hlupikova@upn.gov.sk

***

Tesne pred pádom Železnej opony, keď sa politická situácia začínala meniť a nikto ešte nedokázal predvídať, ako sa to celé skončí, sa francúzsky politológ a publicista Jacques Rupnik spolu s režisérom Tomom Robertsom a producentom Nickom Fraserom vydali v rokoch 1987 a 1988 natáčať do krajín strednej a východnej Európy príbehy odporcov komunistických režimov. Výsledkom bol šesťdielny dokument The Other Europe, ktorý obsahuje asi stovku autentických výpovedí významných predstaviteľov domácej protikomunistickej opozície i exilu, osobností kultúry i bežných občanov o realite života za Železnou oponou v druhej polovici 80. rokov 20. storočia. Ako hovorí Jacques Rupnik: "Ľudia pred kamerou nespomínajú, ale vypovedajú o prežívanej každodennosti bez toho, aby tušili, že za pár rokov Železná opona padne." A to je to, čo robí tento dokument jedinečným.

V rámci workshopu nám Petra Chovancová z Univerzity Komenského, Soňa Gyarfášová z Rozhlasu a televízie Slovenska a Pavel Mücke z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR prostredníctvom krátkych príspevkov predstavia formy bádania Oral History a ich využitie a prínos vo vlastnej praxi.

Súčasťou bude tiež premietnutie výberu filmových rozhovorov z projektu, ktoré otvoria dve kolá diskusií. V prvom bude Patrik Dubovský diskutovať s Karen Henderson, Dagmar Kusou a Jacquesom Rupnikom na tému problematiky ľudských práv pred a po roku 1989. Témou druhého diskusného kola, ktorého hosťami budú Michał Ossowski a Imre Molnár, bude Jaruzelského Poľsko a Kádárovo Maďarsko v 80. rokoch 20. storočia. Okrem toho Michał Ossowski ako súčasný šéfredaktor predstaví 40. výročie vzniku poľského týždenníka Tygodnik Solidarność.

Program j dostupný na https://www.upn.gov.sk/.../2-workshop-k-projektu-the.../.

Udalosť na FB

***

Workshop bude prebiehať v hybridom modeli – časť hostí vystúpi online a časť osobne. Rokovacím jazykom je slovenčina, pričom tlmočenie z poľského jazyka je zabezpečené. Zmena programu vyhradená.

Workshop projektu The Other Europe s účasťou doktorky Chovancovej

Doktorka Petra Chovancová v rámci workshopu priblížila Oral History, ako prameň a metódu poznania minulosti. Záznam z podujatia i prednášku pani doktorky (od 27 minúty) si môžete pozrieť zo záznamu, ktorý zhotovil Ústav pamäti národa

Základné informácie k začiatku zimného semestra 2021 – 2022

Filozofická fakulta UK pripravila sumár základných informácií k začiatku zimného semestra akademického roka 2021/2022. Základné informácie obdržali študenti aj mailom.

Seminár mladej kritiky a študentská porota. Nová dráma/New Drama 2021

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých, filozofických a filologických fakúlt na Slovensku. Študenti sa budú pod odborným vedením divadelného publicistu, dramaturga a kritika Mila Jurániho venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.

Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia. 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese anna.soltysova@theatre.sk. Súčasťou prihlášky musí byť krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla. Uzávierka prihlášok: 30. september 2021. Počet účastníkov je obmedzený.

Viac informácií

Webinár AICA International s doktorkou Euringer Bátorovou na YouTube

Webinár AICA International o novej antológií Tomáša Štraussa "Beyond the Great Divide. Essays on European Avantgarde from East to West", na ktorom sa zúčastnili Dr. A. Bátorová, doc. Daniel Grúň, Henry Meyric Hughes a Prof. Jean Marc Poinsot si môžete pozrieť zo záznamu tu: https://youtu.be/blfRfJ3RFTo

Informácie k ďalšiemu zabezpečeniu štúdia kulturológie na fakulte

Aktuálne informácie k súčasnej situácii nájdete na hlavnej stránke.

Zmena poštovej adresy Filozofickej fakulty UK

Dávame do pozornosti novú poštovú adresu Filozofickej fakulty, teda aj Katedry kulturológie. Nová poštová adresa je: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1.

Zmena je už uvedená aj na podstránke kontaktov katedry.

Upozornenie na zmenu čísla a názvu odboru do titulného listu záverečnej práce

Upozorňujeme študentov a študentky, že od 1.9.2019 došlo k zmene názvu sústavy študijného odboru kulturológia a jeho čísla. Po novom kulturológiu nahradil študijný odbor Vedy o umení a kultúre s číslom odboru 8110.

Zmenu prosím zohľadnite pri vypĺňaní titulného listu záverečnej práce. Jeho vzor nájdete na tejto podstránke medzi dokumentami v pravom stĺpci.

Nové podstránky s informáciami pre študentov o štruktúre a zápise predmetov

Študentom dávame do pozornosti nové podstránky pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, kde nájdete informácie o konkrétnych predmetoch, ich zápise, počtoch kreditov a štruktúre ich delenia do jednotlivých blokov.