Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality a oznamy

Zrušená výučba s p. prof. Gažovou - aktualizácia

Oznamujeme študentom, že výučba s p. profesorkou V. Gažovou bude z osobných dôvodov zrušená do piatka 25.10.

Pokyny k predmetu a kolokviu: Textový seminár „Každodennosť v umení III.“ (29.10. 2019).

Dr. Andrea Bátorová zverejňuje pokyny k predmetu a kolokviu: Textový seminár „Každodennosť v umení III." na 29.10. 2019.

Oznam od dr. Plencnera

V piatok 25.10. odpadá hodina Základov vedeckej práce s dr. Plencnerom. V čase 8:00 - 11:00 bude prebiehať výučba predmetu Dr. Bátorovej Každodennosť v umení I.

Prihlášky na záverečné práce

Oznamujeme študentom, že termín na odovzdanie prihlášok na záverečné práce je v pondelok 21.10. 2019. Prosíme študentov a študentky, ktorí/é ešte nemajú doriešené presné znenie názvu práce alebo potvrdenú tému školiteľom, aby s ním čo najskôr túto záležitosť doriešili. Prihlášku je potrebné doniesť vyplnenú a s podpisom školiteľa

Študenti, ktorí sú na Erazme zašlú prihlášku poštou a školitelia ju dodatočne podpíšu.

Koho školí Dr. Bátorová, pridá k prihláške jej písomný (e-mailový) súhlas.

Dodatočná výzva na prihlasovanie na Erazmus+

Oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje dodatočnú výzvu na prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu štúdium pre pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/20.

Prihlásiť sa je možné od 14.10.2019 do 25.10.2019, výsledky výberových konaní budú ohlásené najneskôr 01.11.2019. Prihlásiť sa je možné len na univerzity, ktoré neboli obsadené v štandardnej výzve. Zoznam dostupných univerzít a všetky informácie nájdete na web stránke FiF UK.

Na prihlásenie sa na mobilitu je potrebné podať si elektronickú prihlášku a následne do Mobility Online nahrať životopis, motivačný list a jazykový certifikát. Prihlasuje sa cez web stránku moja.uniba.sk, kliknutím na časť "Mobility", prihlásením sa (použite prihlasovacie údaje do AIS2) a potvrdením súhlasu so spracovaním osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte p. Mgr. Máriu Gajarskú Kučerovú, PhD. mailom na maria.gajarska@uniba.sk.

Oznam k prekrývajúcim sa predmetom s dr. A. Bátorovou

V dňoch 25.10., 28.10., 29.10. má výučbu Mgr. Andrea Bátorová, PhD. Aj v prípade kolízie s inými zapísanými predmetmi, navštívte hodiny Dr. Bátorovej. Predmety, ktoré sa prekrývajú s predmetmi Dr. Bátorovej sa budú realizovať formou, ktorú navrhne zodpovedný vyučujúci. 

Neprítomnosť dr. P. Chovancovej

V termíne 21.10. až 25.10. bude Mgr. Petra Chovancová , PhD. neprítomná na katedre z dôvodu účasti na medzinárodných vedeckých podujatiach. Prednášky budú nahradené formou individuálneho štúdia.

V prípade potreby konzultácie je možné napísať e-mail petra.chovancova@uniba.sk.

Voliteľný celofakultný predmet Liberálna demokracia: perspektívy a trendy

Katedra kultúrológie dáva do pozornosti študentom predmet Katedry politológie s názvom Liberálna demokracia: perspektívy a trendy. Cieľom kurzu je spolu so zaujímavými hosťami vytvoriť jednu z platforiem pre systematickú reflexiu Nežnej revolúcie a našej dnešnej spoločenskej dynamiky. Začína v stredu 2.10.

Viac informácií nájdete nižšie.

Aktuálne konzultačné hodiny vyučujúcich

Oznamujeme študentom, že boli aktualizované konzultačné hodiny vyučujúcich pre zimný semester 2019/2020.

Aktuálne témy záverečných prác

Oznamujeme študentom, že boli zverejnené vypísané témy záverečných prác pre AR 2019/2020.

Termíny výučby a konzultácie s dr. Bátorovou

Dátumy výučby s Mgr. Andreou Euringer Bátorovou, PhD. budú v zimnom semestri 2019/20 nasledovne:

piatok 25.10. 8:00 - 11:00 Každodennosť v umeni I.

pondelok 28.10. 8:00 - 11:00 Každodennosť v umeni III.

utorok 29.10. 8:00 - 11:00 Textový seminár Každodennosť v umeni III. - Kolokvium

 

streda 30.10. konzultácie

Študentky a študenti, ktorí by radi konzultovali prosím dohodnúť si konzultácie mailom na Andrea.Batorova@uniba.sk

Dôležité informácie k organizácii ZS 2019/2020

Súpis dôležitých informácii k organizácii zimného semestra 2019/2020 nájdete tu.

Katedra v médiách - anketa denníka SME

Mgr. Petra Chovancová, PhD. a Mgr. Beata Beke, PhD. odpovedajú v ankete s názvom Aká bude najväčšia výzva ľudstva v najbližších desiatich rokoch?.

V pravidelnom formáte denník SME oslovuje panel zložený z niekoľkých desiatok vedcov, výskumníkov a inovátorov zo Slovenska. Vedcov a vedkýň sa pýtajú na názor na rôzne spoločenské či kultúrne otázky.

Katedra v médiách - Dr. Petra Chovancová v rozhlasovom rozhovore o spolku Živena

Mgr. Petra Chovancová, PhD. bola v utorok 16.4. pozvaná do Slovenského rozhlasu ako jedna z hostiek relácie Hosť rádia Regina o  histórii a súčasnosti spolku Živena, ktorá má tento rok výročie vzniku 150 rokov.

Spolu s ňou na túto tému diskutovali Magda Vášáryová, predsedníčka Živeny a Alena Bučeková, predsedníčka miestneho odboru Živeny, Bratislava.

Reláciu si môžete vypočuť v rozhlasovom archíve.

Fotografie z priebehu diskusie si môžete pozrieť tu dole vo fotogalérii.

Podstránky s informáciami pre študentov končiacich ročníkov - aktualizácia - apríl 2019

Študentom dávame do pozornosti aktualizáciu podstránky katedry s praktickými informáciami pre študentov končiacich ročníkov, kde nájdete aktuálne termíny štátnic a informácie o vyplnení prihlášky na štátnice.

Ponuka dobrovoľníctva v Slovenskej ľudovej majolike (i možnosť brigády)

Pre predaj na remeselných trhoch a pre vedenie tvorivých dielní hľadáme spolupracovníkov na dohodu o brigádnickej práci. Náš spolupracovník/spolupracovníčka bude v presne stanovenom čase a mieste predávať keramiku alebo viesť účastníkov tvorivých dielní. Dozvie sa veľa o výrobe a histórii majoliky, zaškolíme ju/ho v predajných zručnostiach. Odmenou je čistá mzda 5,- eur za odpracovanú hodinu. 

Ak máte záujem absolvovať u nás dobrovoľnícku prácu, radi sa s Vami dohodneme, aká oblasť by Vás zaujímala a napĺňala. Máme pripravenú prácu pre teoretikov i pre nadšencov praxe. Tešíme sa na Vás.

Ak máte chuť s nami spolupracovať, dajte nám vedieť:

Miriam Fuňová, Slovenská ľudová majolika, +421 905 336 101, infomajolika.skwww.majolikamodra.sk

Nové podstránky s informáciami pre študentov o štruktúre a zápise predmetov

Študentom dávame do pozornosti nové podstránky pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, kde nájdete informácie o konkrétnych predmetoch, ich zápise, počtoch kreditov a štruktúre ich delenia do jednotlivých blokov.