Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality a oznamy

Oznámenie o neprítomnosti dr. Petry Chovancovej

Mgr. Petra Chovancová, PhD. oznamuje študentom a študentkám, že prvý týždeň letného semestra 17. 2. - 21. 2. 2020 nebude realizovaná jej výuka z dôvodu čerpania dovolenky. Výuka jej predmetov začína od 24.2.

Ďalší termín skúšky z predmetov Každodennosť v umení 1 a Každodennosť v umení 3

Skúška - test z predmetu Každodennosť v umení 1 bude 27. januára 2020 o 10:00.

Skúška - test z predmetu Každodennosť v umení 3 bude 27. januára 2020 o 11:00.

Obe v miestnosti ST 113 na našej katedre.

Materiály ku skúške z predmetov Každodennosť v umení I. a III.

Dr. Andrea Bátorová zverejňuje materiály ku skúškam z jej predmetov Každodennosť v umení I. a Každodennosť v umení III.

Pozvánka na 11 ročník Kongresu mladých sociológov

V mene Vedeckej spoločnosti študentov sociológie na Jagiellonskej univerzite vás pozývame na 11 Kongres mladých sociológov, ktorý sa uskutoční 17-19 apríla 2020 na Jagiellonskej univerzite, na Inštitúte sociológie v poľskom Krakove. Účasť na kongrese je určená pre študentov sociológie a príbuzných odborov, a to bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia.

V prípade záujmu o účasť je potrebné zaslať abstrakt príspevku zo širokého spektra sociálnych a humanitných vied v anglickom jazyku do 16.2. 2020.

Viac informácii nájdete na stránke konferencie a na facebooku, prípadne sa o možnosti účasti poraďte s vyučujúcimi na katedre.

Výzva na prihlasovanie na Erazmus na rok 2020/21

Oznamujeme študentom a študentkám, že do 29.02.2020 je otvorené prihlasovanie na Erasmus+ mobilitu – štúdium na akademický rok 2020/21 (pre zimný aj letný semester pobytu).

Prihláška na Erasmus+ je dostupná cez portál moja.uniba.sk – podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+ (pre prihlásenie použite vaše údaje do AIS2) alebo na https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/novinky-a-aktualne-vyzvy/). Prihláška je kompletná len v prípade, že po prihlásení do Mobility Online vložíte aj žiadané dokumenty (ak nemáte potvrdenie o stáži – nič sa nedeje, tento dokument nie je povinný). Posledný deň, kedy je možné dokumenty do Mobility Online vložiť je 29.02.2020, 00:00 CET.

Zoznam dostupných univerzít na mobilitu je dostupný na webe FiF UK (sekcia Medzinárodné vzťahy – Erasmus+ – Uzavreté zmluvy Erasmus+: https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/uzatvorene-zmluvy-erasmus/). 

Pre viac informácií, kontaktujte Referát zahraničných vzťahov FiF UK na rzsfphil.uniba.sk alebo sa príďte informovať osobne (Gondova 2, 1. poschodie, č. dverí 138).

Zmena poštovej adresy Filozofickej fakulty UK

Dávame do pozornosti novú poštovú adresu Filozofickej fakulty, teda aj Katedry kulturológie. Nová poštová adresa je: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1.

Zmena je už uvedená aj na podstránke kontaktov katedry.

Recenzia publikácie The Art of Contestation Andrey Bátorovej

Dávame do pozornosti recenziu publikácie The Art of Contestation autorky Andrey Bátorovej na portáli Artmargins. Autorkou recenzie je Amy Bryzgel z University of Aberdeen.

Upozornenie na zmenu čísla a názvu odboru do titulného listu záverečnej práce

Upozorňujeme študentov a študentky, že od 1.9.2019 došlo k zmene názvu sústavy študijného odboru kulturológia a jeho čísla. Po novom kulturológiu nahradil študijný odbor Vedy o umení a kultúre s číslom odboru 8110.

Zmenu prosím zohľadnite pri vypĺňaní titulného listu záverečnej práce. Jeho vzor nájdete na tejto podstránke medzi dokumentami v pravom stĺpci.

Záverečné práce - odovzdanie časti

Oznamujeme študentom, že na ostatnom zasadaní katedry bol schválený termín pre odovzdanie časti záverečnej práce. Do 31.1.2020 je potrebné školiteľovi odovzdať rozpracovanú prácu v rozsahu 10 súvislých strán textu (bakalárskej práce) a 20 súvislých strán textu (diplomovej práce). Tieto časti prác je potrebné odovzdať aj vedúcim seminárov - Seminára k bakalárskej práci - p. dr. Petre Chovancovej a Diplomového seminára - p. dr. Zuzane Slušnej.

Katedra v médiách - anketa denníka SME

Mgr. Petra Chovancová, PhD. a Mgr. Beata Beke, PhD. odpovedajú v ankete s názvom Aká bude najväčšia výzva ľudstva v najbližších desiatich rokoch?.

V pravidelnom formáte denník SME oslovuje panel zložený z niekoľkých desiatok vedcov, výskumníkov a inovátorov zo Slovenska. Vedcov a vedkýň sa pýtajú na názor na rôzne spoločenské či kultúrne otázky.

Katedra v médiách - Dr. Petra Chovancová v rozhlasovom rozhovore o spolku Živena

Mgr. Petra Chovancová, PhD. bola v utorok 16.4. pozvaná do Slovenského rozhlasu ako jedna z hostiek relácie Hosť rádia Regina o  histórii a súčasnosti spolku Živena, ktorá má tento rok výročie vzniku 150 rokov.

Spolu s ňou na túto tému diskutovali Magda Vášáryová, predsedníčka Živeny a Alena Bučeková, predsedníčka miestneho odboru Živeny, Bratislava.

Reláciu si môžete vypočuť v rozhlasovom archíve.

Fotografie z priebehu diskusie si môžete pozrieť tu dole vo fotogalérii.

Nové podstránky s informáciami pre študentov o štruktúre a zápise predmetov

Študentom dávame do pozornosti nové podstránky pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa, kde nájdete informácie o konkrétnych predmetoch, ich zápise, počtoch kreditov a štruktúre ich delenia do jednotlivých blokov.