Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií

Slovenská spoločnosť novogréckych štúdií vznikla v roku 1998. Jej cieľom je:

(1) podpora vedeckého štúdia a výučby novogréckeho jazyka, literatúry, histórie a kultúry,

(2) organizovanie prednášok a stretnutí,

(3) združovanie odborníkov v danej oblasti.

 

Spoločnosť je členom Európskej spoločnosti novogréckych štúdií.

 

Aktuálne prednášky

Archív

 

Kontakt: jana.gruskovauniba.sk