Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh

Zimný semester akad. roka 2019/2020

ANGLICKÝ JAZYK

Mgr. Alica Antalová

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina
Pondelok09:05-10:35N 362OA 3

2boDU, 2boES, 

10:50-12:20N 239OA 32boRV*(A)
12:35-14:05S 3OA 1

 1bxGEIS*(B), 1boIS*(B), 1bxISMU*(B)

07:20-08:50N314OA 32bxISMU*(B), 2boIS*(B)
Utorok09:05-10:35N 314OA 3

2boZU*(B)

10:50-12:20

N 314

OA 1

1boRV*(A)


Štvrtok
09:05-10:35G 309OA 11buESSL*(B),1bxDUMU*(B), 1boDU*(B), 1boES*(B), 1boML*(B), 1buESMA*(B) 
10:50-12:20G 309OA 11boDU, 1boES, 1boML, 1buESSL*(B), 1buESMA*(B), 1bxDUMU*(B)
12:35-14:05ST 324OA 11 boZU *(B)

Mgr. John Peter Butler, PhD.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina
Piatok07:20-08:50G 20Odborná angličtina 11GESL*(B), 1buCHSL*(B), 1buMASL*(B), 1buNESL*(B), 1boED*(B), 1buBISL*(B), 1buMANE*(B),
09:05-10:35G25Odborná angličtina32boED*(B), 2boSL*(B), 2boMK*(B)
10:50-12:20N427Odborná angličtina11buFIMT*(B), 1buFISL*(B), 1bxFIHI*(B), 1bxFISO*(B), 2boRE*(B), 1buFINE*(B), 1bxFIRE*(B), 1boFI*(B), 1boRE*(B), 3boRE*(B)

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina
Pondelok

Utorok
09:05-10:35ŠT 206OA 3 2boZU
10:50-12:20ŠT 206OA 32boMK

Štvrtok

09:05-10:35ŠT 206OA 11 boMK
10:50-12:20ŠT 206OA 11boZU
14:20-15:50ŠT 206

Tvorivé
písanie
pre
učiteľov 1

1muSL/k,2muSL/k

všetky učiteľské kombinácie

PhDr. Milica Lacíková Serdulová, PhD.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina

Utorok

07:20-08:50G 361OA 1

1boPS

09:05-10:35

G 361

OA 1

1boPS, 1boAG, 2boAG, 1boPE,

10:50-12:20

G 361

OA 3

2boAG, 2boPE,
2boPS

Streda

07:20-08:50

G 361

OA 1

1boPS

09:05-10:35

G 361

OA 1

1boPS

Štvrtok

07:20-08.50N 425OA 11boETFI*(B), 1boETHI*(B), 1boETML*(B), 1boETMU*(B), 1boETRE*(B), 1boSO*(B), 1boETSVbu*(B), 1boETSVch*(B), 1boETSVsl*(B), 1boETSVsr*(B), 1boKU*(B)
09:05-10:35N 425OA 1 1boETFI*(B), 1boETHI*(B), 1boETML*(B), 1boETMU*(B), 1boETRE*(B), 1boSO*(B), 1boETSVbu*(B), 1boETSVch*(B), 1boETSVsl*(B), 1boETSVsr*(B), 1boKU*(B)
10:50-12:20G 24OA 32boSO*(C),2boETFI*(B), 2boETHI*(B), 2boETML*(B), 2boETMU*(B),2boETSVsl*(B), 2boETSVsr*(B), 2boKU*(B)
 

Mgr. Ladislava Ivančová, PhD.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina
Štvrtok07:20-08:50ST 109OA 1

1boMK*(B),

PhDr. Svatava Šimková, PhD.

DeňČas UčebňaPredmetŠtudijná skupina
Streda 9:05-10:35G 368Angličtina pre študentov historických vied1moHI*(B), 2moHI*(B)
10:50-12:20G 368Odborná angličtina  11buFIHI*(B), 1boAE*(B), 1buHINE*(B), 1bxHIIS*(B), 1bxHIRE*(B), 1boMU*(B), 1buGEHI*(B), 1buHIMA*(B), 1buHISL*(B), 1bxHIMU*(B)

Mgr. Denisa Šulovská, Phd.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina
Utorok

07:20-08:50N 217A pre
polit.1
1boPO*(A)
09:05-10:35N217A pre
polit.3
2boPO*(A)
10:50-12:20N 217A pre polit.11boPO*(A)
Streda

07:20-08:50N 218OA 32boFI,2boRE
2buFIHI*(B), 2buFIMA(B),2bxFIHI*(B), 2bxFISO*(B),3boRE
09:05-10:35N 217A pre polit. 11boPO*(A)
10:50-12:20N 217A pre polit. 11boPO*(A)

Štvrtok

07:20-08:50N 217A. pre polit. 42boPO*(A)
09:05-10:35G 368OA 32buBISL*(B), 2buGEHI*(B), 2buGESL*(B), 2buHIMA*(B), 2buHISL*(B), 2buCHSL*(B), 2buMASL*(B), 2bxHIIS*(B), 2bxHIMU*(B), 2boMU*(B), 2boKU*(B), 2boAE*(B), 2buHINE*(B),

 

NEMECKÝ JAZYK

Mgr. Ján Markech, PhD.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina
Utorok07:20-08:50G315Nemecký jazyk a reálie 32boSE
Streda07:20-08:50G315Nemecký jazyk a reálie 32boSE
Štvrtok07:20-08:50G315Odborná nemčina 1všetky kombinácie

PhDr. Veronika Vlčková, PhD.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina
Pondelok16:05-17:35G 24ON2

2boIS*(B), 2boMK*(B), 2boSL*(B), 2buANHI*(B), 2buANSL*(B), 2bxHIIS*(B), 3boKJ*(B), 2boAE*(B), 2boED*(B), 2buBISL*(B), 2moSE*(B), 3boRE*(B), 2boKU*(B), 2boZU*(B), 2boES*(B), 2boFI

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina

Pondelok
09:05-10:35G 315Nemčina 11boAE,1boAI, 1boHI,1buANHI,
1buFIHI,1buHIMA, 1buHINE,1buHISL,
2boHI, 2buANHI,
2buFIHI,2buHINE,
2buHISL,3boHI,
3buANHI,3buFIHI,
3buHIMA,3buHINE,
3buHISL
10:50-12:20G 315

ON 1+
Nemčina ako jazyk prameňov pre AI a HI 1

1boAE,1boAI,
1boET,1boFI,
1boIS,1boKJ,
1boMU,2boKJ,
2boAI, 3boKJ
14:20-15:50G 315Nemčina 3+Nemčina ako jazyk prameňov pre AI a HI 31boHI,1buANHI,
1buFIHI,1buHIMA, 1buHINE,1buHISL,
2boAE,2boAI,2boHI,
2buANHI,
2buFIHI,2buHINE,
2buHISL,3boHI,
3buANHI,3buFIHI,
3buHIMA,3buHINE,
3buHISL
16:05-17:35N 218Nemecký jazyk a reálie 11boSE*(B)
Utorok07:20-08:50G 123Nemecký jazyk a reálie 53boSE*(B)
09:05-10:35G315Nemecký jazyk a reálie 11boSE*(B)
Streda07:20-08:50G123Nemecký jazyk a reálie 53boSE*(B)
09:05-10:35N 315Nemčina 3+Nemčina ako jazyk prameňov pre AI a HI 31boHI,1buANHI,
1buFIHI,1buHIMA, 1buHINE,1buHISL,
2boAE,2boAI,2boHI,
2buANHI,
2buFIHI,2buHINE,
2buHISL,3boHI,
3buANHI,3buFIHI,
3buHIMA,3buHINE,
3buHISL
12:35-14:05G315Nemčina 11boAE,1boAI, 1boHI,1buANHI,
1buFIHI,1buHIMA, 1buHINE,1buHISL,
2boHI, 2buANHI,
2buFIHI,2buHINE,
2buHISL,3boHI,
3buANHI,3buFIHI,
3buHIMA,3buHINE,
3buHISL

 

ŠPANIELSKY a RUSKÝ JAZYK

PhDr. Jana Bakytová, PhD.

DeňČasUčebňaJazykŠtudijná skupina

Utorok
16:05-17:35G 25

RJŠ 3
(špan.
jazyk
pre
rom.)


1moSZ*(C), 2moSZ*(C)

17:50-19:20G 25

RJŠ 1
(špan.
jazyk
pre
rom.)


1moSZ*(C),2moSZ*(C)


Streda

14:20-15:50G 25Ruština 2
pre humanitné odbory
2 boSZ*(C)
16:05-17:35G 25

RJŠ 1
(špan.
jazyk
pre
rom.)

1boSZ,2boSZ,
3boSZ,
1moSZ,2moSZ
17:50-19:20G 25RJŠ 3
(špan.
jazyk
pre
rom.)
1boSZ,2boSZ,
3boSZ
1moSZ,2moSZ

Piatok

 

 

09:05-10:35

G 315

RJŠ 1
(špan.
jazyk
pre
rom.)


2boSZ*(C)

10:50-12:20

G 25

RJŠ 1
(špan.
jazyk
pre
rom.)

2boSZ*(C)