Kurz Formy a metódy diskurzu vo vedeckej a konferenčnej praxi 2

V letnom semestri 2018/2019 otvára Katedra jazykov FiF UK pre doktorandov predmet v anglickom jazyku Formy a metódy diskurzu vo vedeckej a konferenčnej praxi 2. Plánuje cca šesť 90-minútových seminárov v pondelky od 10.30, počnúc pondelkom 18. 2. 2019 (prvé stretnutie bude v miestnosti G335). V prípade otázok  kontaktujte osobne alebo mailom vedúcu katedry (konzultačné hodiny: pondelok 9.00-10.30, G338a):

 

doc. PhDr. Viera Eliašová, PhD.

vedúca Katedry jazykov FiF UK v Bratislave

Gondova 2

814 99 Bratislava

 

e-mail: viera.eliasova@uniba.sk

00421-2-59339472