Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sekcia španielskeho a ruského jazyka

Odborní asistenti

PhDr. Jana Bakytová, PhD. - vedúca sekcie španielského a ruského jazyka

Konzultačné hodiny:

utorok 14:30 – 16:00

miest.
G 369

Zameranie: španielčina pre románske jazyky, ruština pre historikov