Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sekcia anglického jazyka

Docenti

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD. - vedúca katedry

Konzultačné hodiny:

pondelok 09:00 - 10:30

miest.
G 338/A

Zameranie: žurnalistika, marketingová komunikácia, tvorivé písanie v edukačnom procese

Odborní asistenti

PhDr. Milica Lacíková Serdulová, PhD. - študijná poradkyňa

Konzultačné hodiny: streda 10:45 - 12:15
miest.
G 335

Zameranie: psychologické a pedagogické vedy, etnológia, kulturológia, sociológia

PhDr. Svatava Šimková, PhD.

Konzultačné hodiny:  

po dohode   

miest.
G 338

svatava.simkova@uniba.sk

Zameranie: filozofia, história, archeológia, čínske reálie v AJ

Mgr. Denisa Šulovská, PhD. - vedúca sekcie anglického jazyka

Konzultačné hodiny: utorok 10:45 - 12:15
miest.
G 337

 

 

Zameranie: politológia, religionistika, filozofia, sociológia 

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. 

Konzultačné hodiny:štvrtok 10:00 - 11:30
miest.
G 107

 

 

 

Lektori

Mgr. Alica Antalová                            

Konzultačné hodiny:

pondelok 12:30 – 14:00

miest.
G 338

Zameranie: knižničná a informačná veda, dejiny výtvarného umenia, estetika, muzikológia, ruské a východoeurópske štúdiá, žurnalistika