Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Katedra jazykov Filozofickej Fakulty UK 

Adresa

Gondova ulica 2, 3. poschodie

Sekretariát

Gabriela Púčiková

Miestnosť: G 336

Telefón: +421 2 9013 1434

E-mail: kjaz@fphil.uniba.sk

Korešpondenčná adresa

KJAZ FiF UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

Vedúca katedry

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

Miestnosť: G 338/A

Telefón: +421 2 9013 2159    

Študijná poradkyňa

PhDr. Milica Lacíková-Serdulová, PhD.

Miestnosť: G 335

Telefón: +421 2 9013 2295

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">+421 2 9013 2295</article></output>

<output>+421 2 9013 2295</output>

<output>+421 2 9013 2295</output>

<output></output>