Kontakt

Katedra jazykov Filozofickej Fakulty UK 

Adresa

Gondova ulica 2, 3. poschodie

Sekretariát

Magdaléna Elzerová

Miestnosť: G 146, Gondova 2, 1. poschodie

Telefón: +421-2-9013 2151, +421-2-9013 1484

E-mail: kjazfphil.uniba.sk

Úradné hodiny sekretariátu:

pondelok9.30 - 11.30
utorok9.30 - 11.30
streda9.30 - 11.30
štvrtok9.30 - 11.30
piatok9.30 - 11.30

Korešpondenčná adresa

KJAZ FiF UK, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1

Vedúca katedry

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Miestnosť: G 335

Telefón: +421 2 9013 2295

Mail: ivana.zolcerova@uniba.sk

Študijná poradkyňa

Mgr. Denisa Šúlovská, PhD.

Miestnosť: G 337

Telefón: +421 2 9013 2296

Mail: denisa.sulovska@uniba.sk

<output><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">+421 2 9013 2295</article></output>

<output>+421 2 9013 2295</output>

<output>+421 2 9013 2295</output>

<output></output>