Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. PhDr. Věra Eliašová PhD.

Katedra jazykov,
docent vysokej školy, univerzity
G338/A
+421 2 9013 2159
02/593 39 472

Mgr. Alica Antalová

Katedra jazykov,
lektor vysokej školy, univerzity
G338
+421 2 9013 2235

PhDr. Jana Bakytová PhD.

Katedra jazykov,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
G 369
+421 2 9013 2294

PhDr. Milica Lacíková Serdulová PhD.

Katedra jazykov,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
G334
+421 2 9013 2295

Mgr. Denisa Šulovská PhD.

Katedra jazykov,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
G337
+421 2 9013 2296
02/593 39 317

Gabriela Púčiková

Katedra jazykov,
sekretárka, sekretár
G336
+421 2 9013 2160
[1]