Členovia katedry

Mgr. Yulia Gordiienko

Katedra jazykov,
lektor vysokej školy, univerzity
338A
+421 2 9013 2090

Mgr. Ivana Juríková

Katedra jazykov,
lektor vysokej školy, univerzity
338/A
+421 2 9013 2070

Mgr. Adriana Schwarzbacher

Katedra jazykov,
lektor vysokej školy, univerzity
G337
+421 2 9013 2064

Mgr. Denisa Šulovská, PhD.

Katedra jazykov,
odborný asistent univerzity
G337
+421 2 9013 2296
02/593 39 317

Gabriela Púčiková

Katedra jazykov,
sekretárka
G336
+421 2 9013 2160
[1]