Členovia katedry

Odborní asistenti

Mgr. Peter Kleman, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                             peter.klemanuniba.sk
Miestnosť:                       G336
Telefon:                           +421 2 9013
Konzultačné hodiny:    štvrtok 11.00–12.00 (LS)

Mgr. Denisa Šulovská, PhD. - študijná referentka

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            denisa.sulovskauniba.sk
Miestnosť:                      G337
Telefon:                         +421 2 9013 2296
Konzultačné hodiny:   pondelok 11.00–12.00 (LS)

 

Publikácie

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD. - vedúca katedry

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                             ivana.bobokovauniba.sk
                                          ivana.zolcerovauniba.sk
Miestnosť:                       G335         
Telefon:                           +421 2 9013 2297
Konzultačné hodiny:    štvrtok  8.00–9.00 (LS)

 

Publikácie

Lektori

Mgr. Yulia Gordiienko

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                              yulia.gordiienkouniba.sk
Miestnosť:                        G338A
Telefon:                            +421 2 9013 2090
Konzultačné hodiny:     utorok 10.45–11.45 (LS)

Mgr. Ivana Juríková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                                ivana.jurikovauniba.sk
Miestnosť:                         G338/A
Telefon:                             +421 2 9013 2070
Konzultačné hodiny:      piatok 10.45–11.45 (LS)

 

Publikácie

Mgr. Adriana Schwarzbacher

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                               adriana.schwarzbacheruniba.sk
Miestnosť:                         G337
Telefon:                             +421 2 9013 2064
Konzultačné hodiny:     utorok 8.00–9.00 (LS)

Bývalí členovia katedry

Doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

E-mail: vera.eliasovauniba.sk

 

 

PhDr. Milica Lacíková Serdulová, PhD.

E-mail:  milica.lacikovauniba.sk

 

 

PhDr. Svatava Šimková, PhD.

PhDr. Veronika Vlčková, PhD.

Mgr. Alica Antalová, PhD.