Členovia katedry

Odborní asistenti

Mgr. Denisa Šulovská, PhD. - študijná referentka

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                            denisa.sulovskauniba.sk
Miestnosť:                      G337
Telefon:                         +421 2 9013 2296
Konzultačné hodiny:  pondelok 9.00–10.00 alebo po dohode emailom (LS)

Publikácie

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD. - vedúca katedry

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                             ivana.bobokovauniba.sk
                                          ivana.zolcerovauniba.sk
Miestnosť:                       G335         
Telefon:                           +421 2 9013 2297
Konzultačné hodiny:    štvrtok 14.15–15.15 (LS) alebo po dohode emailom

Publikácie

Lektori

Mgr. Yulia Gordiienko

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                              yulia.gordiienkouniba.sk
Miestnosť:                        G338A
Telefon:                            +421 2 9013 2090
Konzultačné hodiny:     streda 12.35–13.35 alebo po dohode emailom (LS) 

Mgr. Ivana Juríková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                                ivana.jurikovauniba.sk
Miestnosť:                         G338/A
Telefon:                             +421 2 9013 2070
Konzultačné hodiny:      piatok 11.00–12.00 alebo po dohode emailom (LS)
                                             

Publikácie

Mgr. Adriana Schwarzbacher

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor vysokoškolský, univerzitný

E-mail:                               adriana.schwarzbacheruniba.sk
Miestnosť:                         G337
Telefon:                             +421 2 9013 2064
Konzultačné hodiny:     štvrtok 12.30–13.30 alebo po dohode emailom (LS) 

Externí zamestnanci

Mgr. Alan Dykstra, PhD.

E-mail:                            dykstra1uniba.sk
Miestnosť:                     G336
Konzultačné hodiny:  po dohode emailom (LS)

Mgr. Olha Luchenko, PhD. - vedecký zamestnanec

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií, vedecký (výskumný a vývojový) zamestnanec

E-mail: olha.luchenkouniba.sk

 

 

Bývalí členovia katedry

Mgr. Simona Bajáková - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky

E-mail: simona.bajakovauniba.sk

 

 

Doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

E-mail: vera.eliasovauniba.sk

 

 

Mgr. Michaela Hroteková - interná doktorandka

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky

E-mail: michaela.hrotekovauniba.sk

 

 

PhDr. Milica Lacíková Serdulová, PhD.

E-mail:  milica.lacikovauniba.sk

 

 

PhDr. Svatava Šimková, PhD.

PhDr. Veronika Vlčková, PhD.

Mgr. Alica Antalová, PhD.