Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 472
Miestnosť
G338/A
Publikačná činnosť

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor univerzity
Telefón
02/593 39 169
Miestnosť
G338
Publikačná činnosť

PhDr. Jana Bakytová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 364
Miestnosť
G 369
Publikačná činnosť

PhDr. Milica Lacíková Serdulová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
študijná poradkyňa, zástupkyňa vedúcej katedry, odborná asistentka univerzity
Telefón
02/593 39 317
Miestnosť
G335
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Šulovská, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent univerzity
Telefón
02/593 39 317
Miestnosť
G337
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Zolcerová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 183
Miestnosť
G 337
Publikačná činnosť

Mgr. Ladislava Ivančová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Svatava Šimková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent univerzity
Telefón
02/593 39 169
Miestnosť
G338
Publikačná činnosť

PhDr. Veronika Vlčková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent univerzity
Telefón
02/593 39 317
Miestnosť
G337
Publikačná činnosť

Gabriela Púčiková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
sekretárka
Telefón
02/593 39 434
Miestnosť
G336