Členovia katedry

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 472
Miestnosť
G338/A
Publikačná činnosť

Mgr. Alica Antalová

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
lektor univerzity
Telefón
02/593 39 169
Miestnosť
G338
Publikačná činnosť

PhDr. Jana Bakytová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Milica Lacíková Serdulová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborná asistentka univerzity
Telefón
02/593 39 417
Miestnosť
G334
Publikačná činnosť

Mgr. Denisa Šulovská, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent univerzity
Telefón
02/593 39 317
Miestnosť
G337
Publikačná činnosť

PhDr. Veronika Vlčková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
odborný asistent univerzity
Telefón
02/593 39 317
Miestnosť
G337
Publikačná činnosť

Gabriela Púčiková

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
sekretárka
Telefón
02/593 39 434
Miestnosť
G336