Aktuality

 

CERTIFIKÁT PROGRAMU JAZYKOVEJ VÝUČBY UNICERT® III

Medzinárodný vzdelávací a certifikačný program UNIcert® je jediný akademický jazykový vzdelávací program v strednej Európe, ktorý

·         poskytuje vysoký štandard profesionálne a akademicky orientovanej odbornej jazykovej prípravy

·         umožňuje získať certifikát o pokročilej úrovni znalosti jazyka na úrovni C1 – skúsený používateľ jazyka (podľa Spoločného Európskeho referenčného rámca pre jazyky)

·         podporuje mobilitu študentov (štúdium na zahraničnej univerzite) a

·         osvedčuje vysokú znalosť cudzieho jazyka v študovanom odbore pre budúcich zamestnávateľov.

 

Katedra jazykov FiF UK v Bratislave získala akreditáciu pre výučbu dvoch jazykových programov: anglický a nemecký odborný jazyk pre spoločenskovedné (nefilologické) disciplíny na úrovni C1 (UNIcert® III). Akreditáciu katedre udelil roku 2006, 2009, 2012, 2015 a 2018 Inštitút pre akreditáciu jazykových programov a skúšok na univerzitách v strednej Európe (UNIcert® LUCE).

 

 

Katedra jazykov FiF UK v Bratislave vypisuje termín

 

záverečného kurzu

a

záverečnej skúšky UNICERT® III

na získanie certifikátu unicert v dvoch moderných cudzích jazykoch

 

  1. Anglický jazyk pre humanitné a spoločenské vedy
  1. Nemecký jazyk pre humanitné a spoločenské vedy

 

 

Kurz a skúška pre anglický jazyk budú prebiehať v termínoch:

 

Kurz

piatok 21. 10. 2022

piatok  11. 11. 2022

od 14.10 – 16.40*

od 14.10 – 16.40*

Konzultácie

4 hodiny

podľa potreby frekventantov a podľa rozvrhu učiteľov

Záverečná skúška

a)    test: piatok 2. 12. 2022

od 8.30, príp. od 14.10

b)    ústna skúška: v týždni od 6.2.-10.2., termín upresníme na kurze

od 9.00 a od 13.00 **

 

(*Ak budú všetci prihlásení účastníci môcť, tak stretnutie môže byť v čase 9.00-11.30.)

(**Podľa počtu účastníkov ústna skúška môže byť v dvoch blokoch.)

 

Cena kurzu a skúšky: 60 € 

Študijný materiál: 10 €

Spolu: 70 €

 

Účasť na kurze a záverečnej skúške je podmienkou na získanie certifikátu UNIcert®III.

O detailoch termínov a miestností vás budeme informovať mailom na vašu mailovú adresu.

 

Odporúčanie:

Prihlásiť sa môžu študenti nefilologických odborov FiF UK, ktorí absolvovali na Katedre jazykov štyri semestre v cieľovom jazyku. Záverečnú skúšku UNIcert® III odporúčame najmä tým študentom, ktorí v kurze odborný jazyk humanitných a spoločenských vied dosiahli výsledky A a B (C len na základe súhlasu predchádzajúceho vyučujúceho).

 

Záväzne sa prihláste na tomto linku:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-QgK1uJgtZxEmsiu1JsP0clUNkJDSDFHVFM3NDRZSEZVUUE5SU5GRkVTWC4u

 

do 7. októbra 2022.

 

Platiť sa bude prevodom na účet Katedry jazykov. Termín úhrady platby je do 8. októbra 2022. Na kurz prineste potvrdenie o zaplatení – kópiu príkazu na úhradu.

 

Informácie pre platbu prevodom:

IBAN: SK3681800000007000083100. Variabilný symbol: 14.