Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria / Photo gallery

Konferencia: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIV., Banská Bystrica, 2015

Konferencia: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XIII., Banská Bystrica, 2014

 
 

Riešiteľský kolektív

Konferencia: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe XII., Banská Bystrica, 2013

 

Popularizácia projektu

Jeronymove dni, Praha

19de IVN colloquium, Leiden, august 2015

 
 

Regionaal Colloquium Comenius, Brno-Olomouc, máj 2015

 
 

Nórsky deň, Bratislava, 7.10.2014

Konferencia Gesus, UMB, Banská Bystrica, jún 2014

 

Beseda: ZŠ Malacky, 28.3.2014

Letná škola prekladu, Piešťany, 18.10.2013

Pro translator day, Nitra, 3.10.2013

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK, ročníky 2014, 2016

Hieronymove dni, FiF UK Bratislava, ročníky 2013, 2014, 2015

 

Terminologické fórum 5, r. 2015

Quality Aspects in International Translation, Friday 25 November 2016, Czech-Polish Conference on Institutional Translation

Prezentácia posteru a diseminácia projektu Transius na medzinárodnej konferencii Európskej asociácie úradných tlmočníkov a prekladateľov (EULITA), Viedeň 30. a 31.3. 2017