Odborné minimum

ODBORNÉ MINIMUM - osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. sa organizuje: Na Tlmočníckom ústave v Bratislave v roku 2024 nepripravujeme kurz Odborného minima pre tlmočníkov/prekladateľov. Prosím, obracajte sa na ostatné tlmočnícke ústavy (UKF Nitra, PU Prešov, UPJŠ Košice). V prípade zmeny bude konanie kurzu dostatočne včas avizované na tejto stránke.