Odborné minimum

ODBORNÉ MINIMUM - osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. sa organizuje: 

Odborné minimum na Tlmočníckom ústave FiFUK v Bratislave sa konalo v septembri 2021.

Momentálne konanie ďalšieho kurzu OM nepripravujeme. 

Pokiaľ potrebujete absolvovať odborné minimum skôr, odporúčame obrátiť sa na iného organizátora (ostatné tlmočnícke ústavy resp. znalecké ústavy).