Odborné minimum

ODBORNÉ MINIMUM - osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. sa organizuje: 

Najbližší termín  OSOBITNÉ VZDELÁVANIE O SPÔSOBE VÝKONU TLMOČNÍCKEJ A PREKLADATEĽSKEJ ČINNOSTI

tzv. ODBORNÉ MINIMUM – sa bude konať na jar (marec-apríl) v Prešove a na jeseň v Nitre.

treba sledovať stránky príslušných tlmočníckych ústavov.

(u nás v Bratislave zatiaľ nebude)

Pokiaľ potrebujete absolvovať odborné minimum skôr, odporúčame obrátiť sa na iného organizátora (ostatné tlmočnícke ústavy resp. znalecké ústavy).