Odborné minimum

ODBORNÉ MINIMUM - osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. sa organizuje: 

Odborné minimum na Tlmočníckom ústave FiFUK v Bratislave sa bude konať v týždni od 16.10.2023 do 20.10.2023 online formou

Pokiaľ potrebujete absolvovať odborné minimum skôr, odporúčame obrátiť sa na iného organizátora (ostatné tlmočnícke ústavy resp. znalecké ústavy).