Legislatívne novinky

Legislatívne novinky k predpisom upravujúcim činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

    

 

Podľa pokynu Ministerstva spravodlivosti SR upozorňujeme tlmočnícku a prekladateľskú verejnosť na pripravovanú novelu zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, ktorá je dostupná na Portáli právnych predpisov MS SR