Sekcia odbornej jazykovej prípravy

KURZY nemčiny pre študentov

Kurz nemčiny pre študentov vám pomôže zvýšiť jazykovú kompetenciu aby ste zvládli štúdium ako C-predmet.