Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

miestnosť: G247
tel.: +421 2 9013 2249
e-mail: jana.raksanyiovauniba.sk

Konzultačné hodiny nájdete tu 

 

Oblasti vyučovania a výskumu

  • translatológia
  • štylistika
  • interkulturalita (germanistika a nederlandistika)

Vybrané publikácie

Jana Rakšányiová: Preklad ako interkultúrna komunikácia. In: Preklad ako interkulltúrna komunikácia. Bratislava: AnaPress 2005, s. 9-75.

Jana Rakšányiová: Homo translator. In: Rak, Roč. 7, č. 9 (2002). s. 37-44.

Jana Rakšányiová: Übersetzen aus kommunikativ-semiotischer Sicht. August Strindberg in slowakischen Übersetzungen. In: Arbeiten zur Skandinavistik. Frankfurt am Main: Peter Lang 1989, s. 329-337.