PhDr. Zuzana Guldanová, PhD.

miestnosť: G236
tel.: +421 908 757 713, +421 2 9013 2247
e-mail: zuzana.guldanova@uniba.sk

Konzultačné hodiny budú po dohode emailom alebo prostredníctvom MS Teams

Pedagogická činnosť:

Konzekutívne tlmočenie, odborný a umelecký preklad, preklad právnych textov

 

Oblasti výskumu:

Preklad právnych textov, tlmočenie/preklad v konaní pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci (úradný preklad, úradné tlmočenie)

Účasť na projektoch:
- APVV-0226-12: TRANSIUS - Od konvencií k normám prekladu v pránom diskurze
- VEGA 1/0858/13

Vybrané publikácie:

GULDANOVÁ, Z.: Niekoľko pohľadov na činnosť súdneho tlmočníka/prekladateľa zo súdnej praxe. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia III. Ed. Zuzana Guldanová. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2014, s. 50-67.

GULDANOVÁ, Z.: Problém preložiteľnosti/nepreložiteľnosti v kontexte súdneho tlmočenia/prekladu. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia II. Ed. Zuzana Guldanová. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2013, s. 51-60.

GULDANOVÁ, Z.: Der Gerichtsdolmetscher/Gerichtsübersetzer und die Skopostheorie (am Beispiel des slowakischen Gesetzes über Sachverständige, Dolmetscher und Übersetzer). In: Aktuelle Tendenzen der Sprachwissenschaft. Ed. Martin Lachout. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2013, s. 127-132.

GULDANOVÁ, Z.: Zadávateľ a jeho postavenie v translačnom procese z pohľadu súdneho tlmočenia/preklad. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia I. Ed. Zuzana Guldanová. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2012, s. 51-59.

GULDANOVÁ, Z.: Od abstrakcie k realite... (Niekoľko poznámok k profesionalizácii činnosti súdneho prekladateľa a tlmočníka). In: Od textu k prekladu VI. Ed. Alena Ďuricová. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2011, s. 63-68.

GULDANOVÁ, Z.: Tlmočník verzus prekladateľ podľa Zákona o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch. In: Teória a prax súdneho prekladu a tlmočenia. Ed. Zuzana Guldanová. Bratislava : Tlmočnícky ústav FiFUK, 2010, s. 12-22.

Rakšányiová, J., Milošovičová, P., Guldanová, Z.: Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník. Košice :  Pezolt, 2007.

(Prémia Literárneho fondu v kategórii lexikografických diel 2008)

Holubanska, S., Guldanova, Z., Hykisch, A.: Bratislava – Pressburg, Stadt an der Donau. Ein illustriertes Reisehandbuch. Bremen : Edition Temmen, 1991.

Stručný výber z knižných prekladov:

PETERSSEN, W.H.: Učebnica všeobecnej didaktiky. Bratislava : SPN, 1993.

KRUFT, H.-W.: Dejiny teórie architektúry. Bratislava : Pallas, 1993.

OBERBEIL, K., LENTZ, Ch.: Ovocie a zelenina ako liek. Bratislava : Fortuna Print, 2001. (Prémia Literárneho fondu za odborný preklad 2002)

HEBEIS, M.: Čierna kniha katolíckej cirkvi. Bratislava : Noxi, 2012.

Ostatné:

- úradná prekladateľka

- zabezpečuje činnosť Tlmočníckeho ústavu na FIFUK v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z.