Mgr. Tajana Hevesiová

miestnosť: G244
tel.: +421 2 9013 2252
e-mail: hevesiova4@uniba.sk

konzultačné hodiny podľa dohody

interná doktorandka