Mgr. Michaela Zárecká

miestnosť: G258

tel.: +421 2 9013 2239
e-mail: zarecka10@uniba.sk

Konzultačné hodiny podľa dohody

interná doktorandka