Mgr. Maxim Duleba

miestnosť: G 247

tel.: +421 2 9013 2252
e-mail: duleba2@uniba.sk

Konzultačné hodiny podľa dohody

interný doktorand

Vybrané publikácie: 

Duleba, Maxim. Joachim Ringelnatz’s “liner Roma” as a modernist recontextualization of 

Nikolai Gogol’s “Rome”. In Filologicheskije Nauki, N. 4 (2022), S. 98-105. ISSN 2310-4287 

Duleba, Maxim. Michail Bachtin medzi antropológiou a epistemológiou: Chronotopické 

myslenie ako účastné myslenie.  In Filozofický časopis, r. 70, č. 2 (2022), s. 249-266. ISSN 0015-1831

Duleba, Maxim. A Bakhtinian reconsideration of Joachim Ringelnatz's postwar poetry: 

Grotesque materialism instead of disinterested unresponsiveness. In Orbis Litterarum, J. 77, N. 3 (2022), s. 187-205.  ISSN 1600-0730

Duleba, Maxim. K poznámke pod čiarou: Bachtinov termín „chronotop“ v kontexte 

materializmu. In Svět literatury, J. 31, N. 64, 2021, S. 57-72. ISSN 0862-8440