Mgr. Elena Gajdošová

miestnosť: G 244
tel.: 
e-mail: gajdosova137uniba.sk

Konzultačné hodiny nájdete: t.č. v zahraničí  

Pedagogická činnost:

 

Oblasti výskumu:

- Preklad právnych textov z a do nemčiny, korpusový výskum

 

Účasť na projektoch

od r.2016 Členka riešiteľského tímu na univerzite Albert-Ludwigs-Universität Freiburg v Nemecku.

https://cal2.eu/index.php

Jureko (de) - cal2.eu

cal2.eu

Computer assisted studies in language and law - International and interdisciplinary research group - Reference corpus of legal language in Europe

APVV-0226-12 Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze.   

Vybrané publikácie