Mgr. Diana Balogáčová

miestnosť: G244
tel.: +421 2 9013 2252
e-mail: balogacova3uniba.sk

interná doktorandka

konzultačné hodiny podľa dohody

Oblasť výskumu/Forschungsgebiet:

Biographische und autobiographische Narrative der Karpatendeutschen