Zahraničné návštevy, pobyty a prednášky

2019:6. 11. 2019doc. Petr Dvořák, PhD.Filosofický ústav AV ČR Praha / CMTF UP OlomoucPrednáška: Pojem lidské přirozenosti v neoaristotelské analytické metafyzice.
4. - 8.6.2019Dr. Gabriel EvangeluKatedra filozofie a klasických štúdií Cyperskej UniverzityErasmus +; Prednáška: Cicero's 'dialogue' with Greek philosophers and his ostensible anti-Epicureanism in De amicitia
6.5 - 10.5.2019Dr. Lenka NaldoniováKatedra filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská Univerzita, OstravaErasmus +; Prednášky
22.2.2019Prof. Dr. Dr. h. c. Ludger HonnefelderUniversität BonnPrednáška: The Cultural and Ethical Challenge of Modern Science
22.2.2019Ao. Univ.-Prof. Mag. DDr. Winfried LöfflerUniversität InnsbruckPrednáška: The Value of Interdisciplinarity
22.2.2019Mgr. Filip Tvrdý, Ph.D.Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, OlomoucPrednáška: Scientism and Scientific Imperialism
21.2.2019prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.Filosofický ústav, Akademie věd ČR, Praha / Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, PrahaPrednáška: Problém objektivity vedeckého poznania od empirizmu k inštrumentálnemu realizmu
2018:19. - 23. 11. 218Mgr. Josef Petrželka, PhD.Katedra filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v BrneErasmus +; Prednášky
23. - 24.10 2018Doc. Alexander Rybas, CSc.Inštitút filozofie, Sankt-Peterburgská štátna Univerzita, Sankt-PeterburgPrednášky:
Človek ako problém filozofie
Ontológia mravnosti a etika immoralizmu: k otázke pôvodu (Platón a Epikuros)
25. - 26.4. 2018Mgr. Zdenka Jastrzemská, PhD.Katedra filosofie FiF Masarykovej Univerzity v BrneErazmus+ prednášky:
Ženy v české filosofii a vědě 19. století
Problémy empirismu
Spor o vivisekce
10. - 11.4.2018:Mgr. Jan Čížek, PhD.Katedra filozofie Ostravskej univerzity, OstravaErazmus+ prednášky:
Dejiny českého filozofického myslenia (od počiatkov do 17. storočia)
Antropológia Jána Amosa Komenského
Jan Amos Komenský v kontexte renesančnej a ranej novovekej filozofie
2017:27.10.2017Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc.Pedagogická fakulta Karlovej Univerzity v Praheprednáška: Zrod vedy ako lingvistická udalosť
4. 5. 2017Prof. Dr. Dr. h. c. Ludger HonnefelderUniversität BonnPrednáška: How Science Addresses ‚Nature‘?
4. 5. 2017Prof. Dr. Geert KeilHumboldt-Universität BerlinPrednáška: Scientific Naturalism and Its Rivals
4. 5. 2017Doc. Mgr. Tomáš Marvan, PhD.FiÚ AV ČR PrahaPrednáška: Free Will Naturalized
4. 5. 2017Filip Tvrdý, PhD.Filozofická fakulta UP OlomoucPrednáška: The Place of Thought Experiments in Naturalized Philosophy
4. 5. 2017PhDr. Antonín Dolák, PhD.Filozofická fakulta OSU OstravaPrednáška: Metoda introspekce a hodnoty slasti/strasti v kontextu naturalizace filozofie a konstruktivismu
4. 5. 2017Doc. PhDr. Aleš Prázný, PhD.Filosofická fakulta PardubicePrednáška: Jaspersova koncepce univerzity na pozadí německého idealismu
4. 5. 2017Tomáš Hejduk, PhD.Filosofická fakulta PardubicePrednáška: Univerzita a její hodnoty
2016:


25.11.2016Ing. Mgr. Zdenka Jastrzembská, PhD.Katedra filosofie FF MU v BrneWorkshop o vede a etike II.: Spor o vivisekci jako spor o hodnoty?
8. 11. 2016Dr. James TartagliaKeele University, United KingdomPrednáška: The Real Question of the Meaning of Life
28.10.2016Mgr. Radim Bělohrad, PhD.Katedra filosofie FF MU v BrneWorkshop o vede a etike I.: O faktuálním zdùvodnění hodnot
6. 5. 2016Doc. Daniel Heider, PhD.Katedra filosofie a religionistiky, TF JCU České BudějovicePrednáška: Suárez o nižších vnějších smyslech
2015:7. 12. 2015Kenneth W. StikkersSouthern Illinois University, Carbondale, USAPrednáška: Phenomenology, Pragmatism, and the Crisis of Economic Science
7. - 11. 12. 2015prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.Katedra filosofie FF MU v Brneprednášky: „Jan Patočka a Kosíkova Dialektika Konkrétního“; Metamorfózy Nietzschova vlivu v českém myšlení a kultuře“; „Masaryk a Marx (Nad Masarykovou Otázkou sociální)“
február - aprílDr. Olaya Fernandéz GuerreroUNED La Rioja, Logroño (Spain)research
2014:16.06.–14.09. 2014Dr. phil. Dirk DalbergKatedra filosofie, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubicestáž
8.4.–10.4. 2014PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.Katedra politológie a filozofie Filozofickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labempobyt ERASMUS
3.4. 2014Prof. Josef ŠmajsMasarykova Univerzita Brnoprednáška na tému: K podstate evolučnej ontológie
2013:máj 2013Ing. Mgr. Zdeňka
Jastrzembská, PhD.
Katedra filozofie, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity, Brnopobyt ERASMUS
8.4.–15.4. 2013Doc. RNDr. Josef
Moural, CSc.
Katedra politológie a filozofie Filozofickej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labempobyt ERASMUS
12.11. 2013Prof. Sami PhilstromUniversity of Helsinki, Helsinki Collegium for Advanced Studiesprednáška na tému: „Academic Publishing and Interdisciplinarity: Experiences and Challenges"
2012:3.10. 2012Russell B. GoodmanUniversity of New Mexico, Albuquerque, USAprednáška na tému: Wittgenstein, James and Pragmatism
26.3. 2012Anthony Joseph
Steinbock
Southern Illinois University, USAprednáška na tému: The Distinctive Structure of Emotions