Publikácie katedry

Katedra filozofie a dejín filozofie realizovala v minulosti niekoľko konferencií. Príspevky z jednotlivých konferencií boli publikované vo viacerých publikáciách a zborníkoch.

Publikácie jednotlivých členiek a členov katedry nájdete na ich podstránkach v časti Publikačná činnosť.

 

Veda, spoločnosť a hodnoty(2019)Obsah
Medzi vedou a morálkou. Perspektívy naturalizmu(2017)Obsah
Normativita ako vôľa k poriadku(2016)Obsah
Veda, racionalita a hodnoty (zborník na CD)(2016)Obsah
Reflexia európskej filozofie v slovenskejfilozofii 20. storočia. Tvorba Teodora Münza očami súčasníkov(2014)Obsah
PHILOSOPHICA XXXVII: Civilizácia a kultúra modernity (trendy, normy, kritika)(2014)Obsah
Filozofia - veda - literatúra(2014)Obsah
Filozofia, univerzita, spoločnosť: realita versus hodnoty(2013)Obsah
Slovak and Polish Reflection on Historical and Current Philosohical Issues(2013)Obsah
Problémy a osobnosti slovenskej filozofie v 20. storočí(2013)Obsah
PHILOSOPHICA XXXVI: Za zrkadlom modernity. Bratislava UK(2011)Obsah
PHILOSOPHICA XXXV: Osvietenstvo ako spôsob myslenia(2011)Obsah
PHILOSOPHICA XXXIV: Éra globalizácie vo filozofickej reflexii(2009)Obsah
Podoby filozofovania včera a dnes(2009)Obsah
Filozofia a slovanské myšlienkové dedičstvo: osobnosti, problémy, inšpirácie(2008)Obsah
Znak a fenomén(2007)Obsah
Hrušovský - Osobnosť slovenskej filozofie(2007)Obsah
Filozofia - Z poľskej a slovenskej tvorby(2007)Obsah
Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia(2005)Obsah
Filozofia a/ ako umenie(2004)Obsah
Filozofia:  Minulé podoby - súčasné perspektívy(2003)Obsah
Brnianske prednášky(2003)Obsah
PHILOSOPHICA XXXIII:  Filozofia v škole, filozofia v živote(2002)Obsah
Filozofia v kultúrnom kontexte(2001)Obsah