Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Naturalizmus ako univerzálny výskumný program

Naturalizmus ako univerzálny výskumný program - WORKSHOP

 

Workshop (II): Naturalizmus medzi epistemológiou a etikou

 

Vo štvrtok 17. septembra 2020 sa v náhradnom termíne uskutoční druhý workshop organizovaný v rámci výskumného projektu APVV "Naturalizmus ako univerzálny výskumný program". Venovaný bude naturalistickým tendenciám na pomedzí súčasných epistemologických a morálno-epistemologických koncepcií.

Hosťami workshopu budú Dr. Filip Tvrdý a Mgr. Petra Chudárková z Filozofickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; za domácu katedru vystúpi Dr. Martin Nuhlíček.

Témy jednotlivých príspevkov budú nasledovné:

Martin Nuhlíček: Verzie naturalizmu v epistemológii.

Filip Tvrdý: Naturalizovaná epistemologie neřestí.

Petra Chudárková: Naturalismus v současné morální epistemologii.

Workshop sa uskutoční dňa 17. 9. 2020 o 14:00 hod. v miestnosti G-236 v budove FiF UK na Gondovej ul. v Bratislave.