Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencie katedry

Rok:
Dátum:
Miesto:
Názov:
Pozn.
2017:4. - 5.5.2017FiF UK, BratislavaVeda a hodnoty: naturalistické a konštruktivistické prístupyProgram
2016:22.4.2016FiF UK, Bratislava

Racionalita a emocionalita ako problém filozofie a vedy

Pogram
2015:22.10.2015FiF UK, BratislavaVeda, racionalita a hodnotyProgram
2014:11.2.2014FiF UK, BratislavaFilozofia – veda – literatúraProgram
2013:15.3.2013FiF UK, BratislavaFilozofia, univerzita, spoločnosť: realita versus hodnotyVideo
2013:11.10.2013FiF UK, BratislavaSympózium: Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. storočiaProgram