Timeline akademického roka 2021 – 2022

Timeline akademického roka 2021 – 2022: študentka/ študent

Mesiac:Čo:Termín:Kto:
ZIMNÝ SEMESTER
September:Zápis na štúdium:2. – 16. 9.2021Všetci študenti
Zápis predmetov na ak. rok (AIS)2.9. – 1.10.2021Všetci študenti
Začiatok výučby v ZS20.9.2021Všetci študenti
Začiatok Súvislej pedagogickej praxe20. 9. – 22. 10. 2021Študenti 2. roka Mgr. štúdia UAP
Definitívne stanovenie témy záverečnej práce a jej zavedenie do AIS (len po konzultácii so školiteľom!!!)do 30.9.2021Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň)
Október:VyučovanieVšetci študenti
November:
December:Odovzdanie záverečnej práce3. 12. 2021
do 15:00 hod.
Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS – obhajobu záverečnej práce v zimnom termíne 2022
Prihlasovanie na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e6. 12. – 10. 12. 2021Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS v zimnom termíne 2022
Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)13. 12. – 17. 12. 2021Všetci študenti
Január:Začiatok skúškového obdobia ZS3. 1. 2022Všetci študenti
Zimný termín ŠZS 202210. 1. – 28. 1. 2022
(konkrétny termín bude zverejnený na web stránke katedry)
Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS v zimnom termíne 2022
Koniec skúškového obdobia ZS11. 2. 2022Všetci študenti
LETNÝ SEMESTER
Február:Začiatok výučby v LS14. 2. 2022Všetci študenti
Zmeny v zápise predmetov na LS (AIS)14. 2. – 25.2.2022Všetci študenti
Začiatok Hospitačnej pedagogickej praxefebruár – apríl 2022Študenti 3. roku Bc. štúdia UAP
Začiatok Priebežnej pedagogickej praxefebruár – apríl 2022Študenti 1. rok Mgr. štúdia UAP
Marec:VýukaVšetci študenti
Apríl:Termín odovzdania záverečnej práce29. 4. 2022
do 15:00 hod.
Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS – obhajobu záverečnej práce v letnom termíne 2022
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e2. 5. – 6. 5. 2022Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS v letnom termíne 2022
Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)11. 4. – 22. 4. 2022Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS v letnom termíne 2022
Máj:Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)9. 5. – 13. 5. 2022Všetci študenti (okrem študentov záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň)
Začiatok skúškového obdobia LS16. 5. 2022Všetci študenti
Letný termín ŠZS 202223. 5. – 17. 6. 2022
(konkrétny termín bude zverejnený na web stránke katedry)
Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS v letnom termíne 2022
Jún:Ukončenie výberu a konzultácií o téme záverečnej práce s budúcim školiteľom17. 6. 2022Študenti 2. roka Bc. štúdia a 1. roka Mgr. štúdia
Koniec skúškového obdobia LS30. 6. 2022Všetci študenti
Júl:Termín odovzdania záverečnej práce1. 7. 2022
do 15:00 hod.
Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS – obhajobu záverečnej práce v jesennom termíne 2022
Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e4. 7. – 8. 7. 2022Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS v jesennom termíne 2022
August:Jesenný termín ŠZS 202215. 8. – 31. 8. 2022
(konkrétny termín bude zverejnený na web stránke katedry)
Študenti záverečného roku štúdia (Bc. aj Mgr. stupeň), ktorí budú robiť ŠZS v jesennom termíne 2022