Štátne záverečné skúšky:

 

Termíny štátnych záverečných skúšok - letný termín - máj 2023:

 

Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia:  24. 5. 2023, začiatok: 9:00 hod., miestnosť: S519

Bakalárske štúdium (Bc.) - medziodborové štúdium: Filozofia v kombinácii: 24. 5. 2023, začiatok: 9:00 hod., miestnosť: S519

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 22. 5. 2023 alebo 29. 5. 2023, začiatok: 9:00 hod., miestnosť: S519

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 24.5. 2023, začiatok: 13:00 hod., miestnosť: S519

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 22. 5. 2023 alebo 29. 5. 2023, začiatok: 9:00 hod., miestnosť: S519

 

Upozornenie:

Študenti a študentky, ktorí budú robiť ústnu skúšku (moFI, muFI), sa k skúške dostavia minimálne 45 minút pred začiatkom štátnej skúšky.

Študenti a študentky, ktorí budú len obhajovať záverečnú prácu, sa dostavia k obhajobe minimálne 15. minút pred obhajobou.

Obhajoba záverečnej práce:

- úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce) - max. 10 minút - realizuje študent prostredníctvom pripravenej PowerPointovej prezentácie, ktorú pred začatím obhajoby "nazdieľa" pre členov komisie a ostatných prítomných.