Štátne záverečné skúšky: január 2022

Základné informácie

Štátne záverečné skúšky sa konajú dištančne - online v aplikácii Teams. Štátna skúška je verejná, bude prebiehať jej živý prenos (link - online bude sprístupnený 2 dni pred termínom štátnej skúšky).

Študenti budú zaradení do štátnicovej "skupiny" na základe zoznamu, ktorý zašle katedre študijné oddelenie. Žiadame preto študentov, ktorí si podali prihlášku na januárový termín (2022) a nepríde im z Teams do 14.1.2022 pozvánka z Teams, aby urýchlene kontaktovali svoju študijnú referentku a zároveň dr. Sabelu ohľadom možného problému.

Všeobecné informácie k štátnym skúškam nájdete na stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/statne-skusky/

Upozornenie:

Študenti, ktorí budú robiť ústnu skúšku, sa prihlásia najneskôr 20 minút pred začiatkom štátnej skúšky.

Študenti, ktorí budú len obhajovať záverečnú prácu z Filozofie, sa prihlásia najneskôr 10 minút pred začiatkom štátnej skúšky.

Obhajoba:

- úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce) - max. 10 minút - realizuje študent prostredníctvom PowerPointovej prezentácie, ktorú pred začatím obhajoby "nazdieľa" pre členov komisie a ostatných prítomných.

 

Termíny štátnych záverečných skúšok - termín január 2022:

 

Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia: 24.1.2022, 9.00 hod.,  link: online

Bakalárske štúdium (Bc.) - medziodborové štúdium: Filozofia v kombinácii: 24.1.2022, 9.00 hod.,  link: online

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 24.1.2022, 9.00 hod.,  link: online

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 24.1.2022, 9.00 hod.,  link: online

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 24.1.2022, 9.00 hod.,  link: online

DPŠ Filozofia: 24.1.2022, 9.00 hod.,  link: online