Štátne záverečné skúšky: august 2022

 

Termíny štátnych záverečných skúšok - termín august 2022:

 

Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia:  23.8.2022, 9.00 hod., S 519

Bakalárske štúdium (Bc.) - medziodborové štúdium: Filozofia v kombinácii: 23.8.2022, 9.00 hod., S 519

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 22.8.2022, 9.00 hod., S 519

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 23.8.2022, 9.00 hod., S 519

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 22.8.2022, 9.00 hod.,  S 519

 

Upozornenie:

Študenti a študentky, ktorí budú robiť ústnu skúšku (moFI, muFI), sa k skúške dostavia minimálne 45 minút pred začiatkom štátnej skúšky.

Študenti a študentky, ktorí budú len obhajovať záverečnú prácu, sa dostavia k obhajobe minimálne 15. minút pred obhajobou.

Obhajoba záverečnej práce:

- úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce) - max. 10 minút - realizuje študent prostredníctvom pripravenej PowerPointovej prezentácie, ktorú pred začatím obhajoby "nazdieľa" pre členov komisie a ostatných prítomných.