Štátne záverečné skúšky: august 2021

Základné informácie

Upozornenie pre všetkých študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu z Filozofie:

Úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej alebo diplomovej práce) - max. 10 minút - realizuje študent prostredníctvom PowerPointovej prezentácie.  

 

Termíny štátnych záverečných skúšok - termín 2022:

 

Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia: 

Bakalárske štúdium (Bc.) - medziodborové štúdium: Filozofia v kombinácii: 

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 

DPŠ Filozofia:

 

Upozornenie:

Študenti, ktorí budú robiť štátnu skúšku prezenčne sa dostavia k skúške min. 15 minút pred začiatkom štátnej skúšky!