Schválené témy diplomových prác: 2023 - 2024

II. (magisterský) stupeň - Filozofia

Témy schválených diplomových prác pre ak. rok 2023 - 2024.

Témy schválil Prof. Michal Chabada, PhD. - HZO študijného programu.

  
Mgr. Róbert Maco, PhD.

Arthur Schopenhauer a jeho metafyzika

Kritická analýza Heideggerovej fenomenologickej metódy v diele Bytie a čas

Gramsci on the Proliferation of the State’s Power
   
Mgr. Martin Nuhlíček, PhD. Zakázané praktiky v oblasti umelej inteligencie - konzultant: Mgr. Juraj Podroužek, PhD.
   
Mgr. Filip Tvrdý, PhD.
(Katedra logiky a metodológie vied)
Philosophical Justification of Conspiracy Theories