Spomienka na pochod študentov

Podujatie venované Pochodu študentov zo 16. novembra 1989

ÚPN už niekoľko rokov organizuje medzinárodný, multižánrový Festival slobody (FS), pričom jednou programovou časťou už tradične býva moderovaná diskusia so študentmi Univerzity Komenského (UK), po ktorej nasleduje pietna spomienka na Pochod študentov bratislavských vysokých škôl (Pochod) zo 16.11.1989. Bližšie informácie o programe FS nájdete na internetovej stránke: www.festivalslobody.sk/program.html

Program podujatia, ktoré sa na UK uskutoční v stredu 15. novembra 2017

10:30 - 12:00 hod.   Občianska angažovanosť študentov vtedy a dnes.

Moderovaná panelová diskusia so študentmi UK venovaná Pochodu v Súdnej sieni Karola Planka. Počas diskusie budú v pozadí na priemietacom plátne bez zvuku premietané autentické filmové zábery z Pochodu. Pozvanie na diskusiu prijali: starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pán Radoslav Števčík, ako jeden z účastníkov Pochodu; pracovník Sekcie vedeckého výskumu ÚPN - pán Patrik Dubovský, ktorý sa takisto zúčastnil Pochodu a bude moderátorom diskusie.

Do diskusie sme  pozvali aj predstaviteľov dnešnej generácie študentov, ktorí sa spoločensky angažujú dnes v oblasti boja proti korupcii a organizujú protikorupčné pochody a protikorupčné petície.

12:00 - 12:30 hod.:

Pietna spomienka pred pamätnou tabuľou na budove UK venovanou Pochodu. Počas pietnej spomienky zaznejú príhovory rektora UK, pána prof. Karola Mičietu, zástupcu ÚPN, starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pána Radoslava Števčíka a zástupcu za dnešných študentov UK. Po skončení príhovorov bude nasledovať položenie vencov k pamätnej tabuli na Pochod, po čom sa podujatie skončí..