Erazmus+ - zmluvné univerzity

Erazmus+ - Zoznam zmluvných univerzít

Univerzita: University of Cyprus (CY)
Kód: CY NICOSIAO l
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak. rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Masarykova Univerzita Brno (CZ)
Kód: CZ BRN005
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: Univerzita Palackého v Olomouci (CZ)
Kód: CZ OLOMOUCOl
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak. rok: l (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Ostravská Univerzita (CZ)
Kód: CZ OSTRA VA02
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ)
Kód: CZ USTINADO 1
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Regensburg (D)
Kód: D REGENSBOl
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak. rok: 2 (Bc., Mgr.)

Univerzita: University of Aegen (G)
Kód: G ATHINE41
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr., PhD.)

Univerzita: Marie Curie-Sklodowska University in Lublin (PL)
Kód: PL LUBLINO l
platnosť do: 2020
počet vysielaných študentov/ak.rok: 2 (Bc., Mgr.)