Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium (PhD.): Systematická filozofia

Katedra filozofie a dejín filozofie v súčasnosti realizuje na III. stupni (PhD.) štúdium filozofie v študijnom programe:

Systematická filozofia (denná a externá forma)

RADA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Predsedaprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členoviaprof. PhDr. Emil Višňovský, PhDprof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.zástupca zamestnávateľov: Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.; zástupca študentovMgr. Katarína Marcinčinová

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Garantprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugarantiprof. PhDr. Emil Višňovský, PhDprof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Študijný poradca: Mgr. Róbert Maco, PhD. 

Interní doktorandi katedry:

Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mgr. Katarína MarcinčinováNaturalistická koncepcia vedomia v súčasnej filozofii mysleprof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.2020
Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mgr. Miroslava MišičkováFeministický politický aktivizmus na Slovensku: filozofická analýzadoc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.2023

Externí doktorandi katedry:

Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mgr. Juraj PopovičZákladné antropologické paradigmy: obrazy človeka a ľudstvaProf. Zlatica Plašienková, PhD.2016 - 2017