Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Všeobecné informácie 

 

Katedra filozofie a dejín filozofie oznamuje, že prijímacie konanie na PhD. štúdium pre odbory:

"Systematická filozofia" a "Dejiny filozofie"

sa bude realizovať dňa

30. 6. 2020 so začiatkom o 9:00 hod. v miestnosti S 519