PhD. - Systematická filozofia

Témy dizertačných prác (PhD.) 2021 - 2022 - Systematická filozofia

Školiteľ: prof. Mgr. M. Chabada, PhD.

Pojem života v súčasnom aristotelovskom etickom naturalizme.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Ontologický status morálnych skutočností v naturalistickom etickom realizme.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Chápanie ľudskej prirodzenosti v súčasnom aristotelovskom etickom naturalizme.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Naturalistické vysvetlenie náboženstva.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Školiteľka: prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD.

Paradigmatická zmena v cháppaní človeka v kontexte súčasných transhumanistických vízii.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Problém ľudskej prirodzenosti v kontexte súčasných transhumanistických vízii.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Etické aspekty podôb vylepšovania človeka z perspektívy transhumanizmu.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Školiteľ: prof. PhDr. E. Višňovský, PhD.

Sociálna a politická filozofia (vybrané problémy).
Forma štúdia: Denná/ Externá

Filozofia mysle a konania (špeciálne otázky).
Forma štúdia: Denná/ Externá 

Filozofia kultúry (súčasné problémy).
Forma štúdia: Denná/ Externá  

Humanizmus, posthumanizmus a transhumanizmus.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Naturalizmus ako filozofický koncept a problém.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Akademický svet v ére info - techno - kultúry a neoliberálneho kapitalizmu.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Školiteľka: doc. PhDr. E. Lalíková, PhD.

Dimenzie ľudskej prirodzenosti.
Forma štúdia: Denná

Školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Koncepcia tzv. sociálneho naturalizmu v súčasnej feministickej reflexii vedy.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Školiteľ: doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Nekauzálna explanácia v empirických vedách.
Forma štúdia: Denná

Školiteľ: doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.

Kauzalita a problém slobodnej vôle - filozofické a logické argumenty.
Forma štúdia: Denná/ Externá

Miesto metódy v moderných diskusiách vo filozofii vedy.
Forma štúdia: Denná/ Externá