PhD. - Systematická filozofia

Témy dizertačných prác (PhD.) 2020 - 2021 - Systematická filozofia

Školiteľ: prof. Mgr. M. Chabada, PhD.

Neoaristotelovský etický naturalizmus: postavy a problémy
Neoaristotelian Ethical Naturalism: Thinkers and Problems (anglický jazyk)
Forma štúdia: Denná/ Externá

Školiteľka: prof. PhDr. Z. Plašienková, PhD.

Etické aspekty vylepšovania ľudského druhu
Ethical Aspects of Human Enhancement (anglický jazyk)
Forma štúdia: Denná

Školiteľka: doc. PhDr. E. Lalíková, PhD.

Naturalistické prístupy v politickej filozofii
Naturalistic approaches in political philosophy (anglický jazyk)
Forma štúdia: Denná/ Externá

Školiteľka: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Koncepcia tzv. sociálneho naturalizmu v súčasnej feministickej reflexii vedy
The Concept of Social Naturalism in Contemporary Feminist Reflection of Science (anglický jazyk)
Forma štúdia: Denná/ Externá

Školiteľ: prof. PhDr. E. Višňovský, PhD.

Naturalistická koncepcia vedomia v súčasnej filozofii mysle
Naturalist Conception of Consciousness in the Contemporary Philosophy of Mind (anglický jazyk)
Forma štúdia: Denná/ Externá