Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské (PhD.) štúdium

Katedra filozofie a dejín filozofie v súčasnosti realizuje na III. stupni (PhD.) štúdium filozofie v študijných programoch:

2.1.2  Systematická filozofiaGarant:Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Študijný poradca:Mgr. Róbert Maco, PhD.
2.1.3  Dejiny filozofieGarantka:Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Študijný poradca:Mgr. Róbert Maco, PhD.

Interní doktorandi katedry:

Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mgr. Boris SlovinskýVeda a spoločnosť: Sociálne dimenzie vedeckého poznaniaDoc. PhDr. Marianna Szapuová, PhD.2016-2017

Mgr. Alžbeta
Micsinaiová

Miesto metafory vo filozofických textoch. Metafora ako figúra mysle.

Doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD.

2014-2015
Mgr. Marek
Vician
Vzťah teórie poznania a teórie metódy v novovekej filozofii (od Descarta po Kanta)Doc. PhDr.
Ladislav
Kiczko,PhD.
2013-2014
Mgr. Andrea
Fábiková
Ontologické a epistemologické aspekty intencionalityProf. Michal
Chabada, PhD.
2010-2011

Externí doktorandi katedry:

Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mons. Ortwin Gebauer, M. A.Die mittelalterlichen Diskussionen über das Verhältnis zwischen der Philosophie und der Religion/TheologieProf. Michal Chabada, PhD.2017 - 2018
Mgr. Barbara BiháryováFilozofické otázky demokracieDoc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.2016 - 2017
Mgr. Juraj PopovičZákladné antropologické paradigmy: obrazy človeka a ľudstvaProf. Zlatica Plašienková, PhD.2016 - 2017 (prerušené štúdium)
Pavol Jablonický Filozofia kultúryProf. PhDr. Emil Višňovský, PhD.2014 - 2015 (prerušené štúdium)
Heinrich MarkfortDie Konzeption des Bewusstseins bei Max SchelerDoc. PhDr. Ladislav Kiczko, PhD.2013 - 2014
Mgr. Peter KretOsvietenstvo z pohľadu morálnej filozofie Johna GrayaProf. Zlatica Plašienková, PhD.2013 - 2014