Doktorandské (PhD.) štúdium

Katedra filozofie a dejín filozofie v súčasnosti realizuje na III. stupni (PhD.) štúdium filozofie v študijnom programe:

Systematická filozofia (denná a externá forma)

RADA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Predsedaprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členoviaprof. PhDr. Emil Višňovský, PhDprof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.zástupca zamestnávateľov: Doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD.; zástupca študentovMgr. Katarína Dženisa Rajtíková

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU:

Garantprof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugarantiprof. PhDr. Emil Višňovský, PhDprof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.

Študijný poradca: Mgr. Róbert Maco, PhD. 

Interní doktorandi katedry:

Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mgr. Katarína SklutováNaturalistická koncepcia vedomia v súčasnej filozofii mysleprof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.2020 - 2024
Mgr. Martin FarbákFilozoficko-etická kritická reflexia transhumanistických víziíProf. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.2019 - 2023
Mgr. Katarína Dženisa RajtíkováPyrrhón a India: preskúmanie (ne)gréckeho pôvodu filozofie helenistického mysliteľaDoc. Andrej Kalaš, PhD.2019 - 2023

Externí doktorandi katedry:

Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mgr. Juraj PopovičZákladné antropologické paradigmy: obrazy človeka a ľudstvaProf. Zlatica Plašienková, PhD.2016 - 2017