Doktorandské (PhD.) štúdium

Katedra filozofie a dejín filozofie v súčasnosti realizuje na III. stupni (PhD.) štúdium filozofie v študijných programoch:

2.1.2  Systematická filozofiaGarant:Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.
Študijný poradca:Mgr. Róbert Maco, PhD.
2.1.3  Dejiny filozofieGarantka:Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Študijný poradca:Prof. Michal Chabada, PhD.

Interní doktorandi katedry:

Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mgr. Katarína SklutováNaturalistická koncepcia vedomia v súčasnej filozofii mysleprof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.2020 - 2024
Mgr. Martin FarbákFilozoficko-etická kritická reflexia transhumanistických víziíProf. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.2019 - 2023
Mgr. Róbert MihályFilozofické otázky demokracie (hľadanie alternatív v rámci alebo mimo demokracie, racionalita a populizmus)Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.2019 - 2023
Mgr. Katarína Dženisa RajtíkováPyrrhón a India: preskúmanie (ne)gréckeho pôvodu filozofie helenistického mysliteľaDoc. Andrej Kalaš, PhD.2019 - 2023

Externí doktorandi katedry:

Meno:Téma:Školiteľ:Rok nástupu:
Mgr. Ondrej Vlček,STL (ThLic.)Prirodzené a morálne dobro: Prístup Jána Dunsa Scota a Františka Suaréza.Prof. Michal Chabada, PhD.2020 - 2021 
Mgr. Juraj PopovičZákladné antropologické paradigmy: obrazy človeka a ľudstvaProf. Zlatica Plašienková, PhD.2016 - 2017
Mgr. Katarína ŠelestiakováObčianska neposlušnosťProf. PhDr. Emil Višňovský, PhD.2015 - 2016