Knižnica dr. Mládeneka

Knižnica dr.Mládeneka je súborom študijných materiálov, ktoré dostali darom študenti Katedry filozofie a dejín filozofie z pozostalosti po PhDr.Ivanovi Mládenekovi,PhD.. Materiály láskavo darovala jeho manželka a dcéra.

Materialy sa nachádzajú v seminárnej knižnici a sú prístupne len na prezenčné štúdium.

Poznamka: technické spracovanie materiálov si vyžaduje istý čas, preto je zverejneny zoznam jednotlivých položiek predbežný a bude sa meniť, v závislosti od spracovania materiálov. Kliknutím na ikonku v poslednom sĺpci sa Vám zobrazia vydavateľské údaje a obsah daného materiálu.

Zoznam položiek: knihy a časopisy

Autor:Názov:Vydavateľ:Miesto vydania:Obsah:
Allen, R., A. (ed.)Studies in Plato´s MetaphysicsRoutledge & Kegan Paul Ltd.London, 1965Obsah
Annas, J.An Introduction to Plato´s RepublicClarendon PressOxford 1981Obsah
Anton, J. and Preus, A. (eds.)Essays in Ancient Greek Philosophy III. PlatoState University New York PressNew York, 1989Obsah
Bőhner, P. - Gilson, E.Christlische Philosophie. Von ihren Anfängen bis Nikolaus von CuesVerlag Ferdinand SchőninghPaderborn, 1954Obsah
Bornemann, E.Griechische GramatikVerlag Moritz DiesterwegFrankfurt am Main, 1978Obsah
Brandwood, L.The Chronology of Plato´s DialoguesCambridge University PressCambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sidney, 1990Obsah
Burkert, W.Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und PlatonVerlag Hans CarlNürnberg, 1962Obsah
Cherniss, H.Die ältere Akademie. Ein historisches Rätsel und seine LősungCarl Winter - UniversitätsverlagHeidelrberg, 1966Obsah
Cherniss, H.The Riddle of the Early Academy

Russell & Russell

New YorkObsah
Cornford, F., M.Before and After SocratesCambridge University PressCambridge, 1965Obsah
Crombie, M., I.An Examination of Plato´s Doctrines. II - Plato on Knowledge and RealityRoutledge & Kegan Paul Ltd.London, 1963Obsah