Knižnica katedry

Miestnosť:  S 504

Telefón: + 421 2 59 24 42 00

 

Knižnica Katedry filozofie a dejín filozofie už nie je obsluhovaná! Knižničný fond katedrovej knižnice je dostupný cez súborný online katalóg a je potrebné si ho objednať cez žiadanku.

Knihy z katedrovej knižnice Vám knižnica pripraví v centrálnej požičovni: (Múzejná ulica, 3. poschodie, č. d. M 301).

Bližšie informácie na: Ústredná knižnica.

Knižnica je naďalej prístupná študentom od 26.9.2022 ako študovňa v časoch:

Utorok:  13.00 - 17.00 hod.

Streda:   9.00 - 11.00 hod.

Štvrtok:   9.00 - 12.00 hod.