Predmety v študijných programoch

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

Predmety v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-boFI-011Etika
A-boFI-016Seminár k bakalárskej práci 1
A-boFI-017Seminár k bakalárskej práci 2
A-boFI-106Environmentálna etika
A-boFI-108Evolučná koncepcia Teilharda de Chardin
A-boFI-909Základy environmentálnej etiky
A-buFI-581Seminár k bakalárskej práci 1
A-buFI-582Seminár k bakalárskej práci 2

Predmety v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-moFI-005Seminár k diplomovej práci 1
A-moFI-006Seminár k diplomovej práci 2
A-moFI-112Filozofická antropológia 1
A-moFI-113Filozofická antropológia 2
A-muFI-592Seminár k diplomovej práci

Predmety v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-dSF-028Ľudská prirodzenosť z evolučno-etickej perspektívy I.
A-dSF-029Ľudská prirodzenosť z evolučno-etickej perspektívy II.