Predmety v študijných programoch

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Predmety v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-boFI-008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia
A-boFI-010 Sociálna a politická filozofia
A-boFI-016 Seminár k bakalárskej práci 1
A-boFI-017 Seminár k bakalárskej práci 2
A-boFI-147 Filozofia a umenie dobrého života
A-buFI-581 Seminár k bakalárskej práci 1
A-buFI-582 Seminár k bakalárskej práci 2
A-buSZ-111 Filozofia 19. a 20. storočia
A-boPE-008 Filozofia výchovy
A-buPE-005 Filozofia výchovy

Predmety v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-moFI-001 Dejiny filozofie 20. storočia
A-moFI-005 Seminár k diplomovej práci 1
A-moFI-006 Seminár k diplomovej práci 2
A-moFI-131 Pragmatizmus 1: Klasický pragmatizmus
A-moFI-132 Pragmatizmus 2: Neopragmatizmus
A-moFI-154 Filozofia súčasnosti
A-moFI-157 Filozofia budúcnosti
A-moFI-170 Axiológia - teória hodnôt
A-moFI-171 Filozofia umelej inteligencie
A-moFI-402 Special Issues in the Philosophy of Mind 1: Philosophy of Artificial Intelligence
A-muFI-592 Seminár k diplomovej práci

Predmety v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-dSF-001 Doktorandský seminár 1
A-dSF-002 Doktorandský seminár 2
A-dSF-003 Metafilozofia 1
A-dSF-004 Metafilozofia 2
A-dSF-013 Richard Rorty: Filozofia a zrkadlo prírody