Odborné zameranie

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Vyučuje kurzy z oblasti Filozofie mysle a Amerického pragmatizmu.

Ostatné odborné aktivity a funkcie:

2015 - 2017: podpredseda Slovenskej akadémie vied
2015 - 2017: člen expertnej skupiny Ministerstva školstva pre Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania
2006 - 2015:  hlavný editor knižnej edície „Central-European Value Studies“ Rodopi Publishers, Amsterdam and New York
1996 - 2000:  predseda, Slovenské filozofické združenie
1996 - 2000:  člen, Komisia VEGA SR č. 12
1998 - 2008:  medzinárodný člen, American Philosophical Association
2000 –doteraz:  spolu-predseda, The Central-European Pragmatist Forum
2000 - 2008:  člen medzinárodnej redakčnej rady, časopis Journal of Speculative Philosophy, USA
2000 - 2012:  predseda, Vedecká rada Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV
2002 - doteraz:  šéfredaktor, medzinárodný časopis Human Affairs
2002 - 2007:  člen, Komisia VEGA SR č. 12
2003 - 2006:  člen, Vedecká rada Fakulty humanitných vied UMB B. Bystrica
2003 - 2007:  člen, Grantová komisia Ministerstva kultúry pre odbornú a prekladovú literatúru
2003 - 2006:  vedúci, Katedra filozofie, Filozofická fakulta UCM, Trnava
2004 - 2006:  člen, Encyclopedia of Anthropology, Sage Publishers, USA, Advisory Board
2004 - 2007:  člen, Vedecká rada Fakulty humantných vied UMB, Banská Bystrica
2005 - 2006:  vedúci, Katedra filozofických vied, Fakulta humanitných vied, UMB B. Bystrica
2005 - 2008:  člen redakčnej rady, časopisu Anthropos
2005 - 2009:  člen, European Science Foundation, CNCC program, medzinárodný Review Panel
2006 - 2008:  člen, Vedecká rada UMB B. Bystrica
2006 - 2009:  prodekan, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava; riaditeľ, Ústav kultúrnych štúdií, Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava; člen, Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
2006 - doteraz:  člen, Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, Bratislava
2006 - doteraz:  hlavný editor knižnej edície „Central-European Value Studies“ Rodopi Publishers, Amsterdam and New York

Zahraničné študijné a prednáškové pobyty:

2010:  Edinburgh University, Veľká Británia, Katedra filozofie, 3-týždňový študijný pobyt
2003:  Oxford University, Veľká Británia, 1-mesačný študijný pobyt
2002:  Oxford University, Veľká Británia, 1-mesačný študijný pobyt
2001:  Oxford University, Veľká Británia, 1-mesačný študijný pobyt
1999:  Temple University, Philadelphia a PennState University, USA, 2-mesačný prednáškový pobyt
1998:  Hertford College, Oxford University, Veľká Británia, 1-mesačný študijný pobyt
1993:  Univerzita Oslo, Nórsko, semestrálny študijný pobyt
            King's College, Cambridge University, Veľká Británia, 1-mesačný študijný pobyt
1992: University of Reading a British Institute of Management, Corby, Veľká Británia 2-mesačný študijný pobyt