Kurzy v študijných programoch

Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.

Kurzy v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-boFI-140 Filozofia mysle 1 (Problém myseľ/ telo)
A-boFI-141 Filozofia mysle 2 (Problém vedomia)
A-boFI-150 Filozofia mysle 3 (Teória emocionality)
A-boFI-151 Filozofia mysle 4 (Teória konania)
A-boFi-154 VTS T. Hobbes: Leviatan 1
A-boFi-155 VTS T. Hobbes: Leviatan 2

Kurzy v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-moFI-125 Pragmatizmus 1 (Klasický pragmatizmus)
A-moFI-126 Pragmatizmus 2 (Neopragmatizmus)
A-moFI-127 J. Dewey: Skúsenosť a príroda
A-moFI-128 R. Rorty: Filozofia a zrkadlo prírody
A-moFI-131 J. Dewey: Rekonštrukcia liberalizmu
A-moFI-136 Súčasná anglo-americká filozofia (vybrané kapitoly) 1
A-moFI-137 Súčasná anglo-americká filozofia (vybrané kapitoly) 2
A-moFI-532 Špeciálne otázky filozofie mysle 1
A-moFI-533 Špeciálne otázky filozofie mysle 2

Kurzy v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód: Názov: