Literatura ku kurzom

Metaetika

Študijná literatúra je prístupná v Teams!

L. Wittgenstein: Přednáška o etice.Organon F, 12 (2005), No. 1, s. 72 - 79.

A. J. Ayer: Language, Truth and Logic. PENGUIN BOOKS, 1971, 6 Kritika etiky a teológie.

Základy filozofie

sylabus

 

Domáce úlohy: 

DÚ0, DÚ1; DÚ2; DÚ3; DÚ4; DÚ5; DÚ6; DÚ7; DÚ8; DÚ9

 

Literatúra:

Peregrin, J.: Filozofie pro normální lidi. DOKOŘÁN 2008

Hollis, M.: Pozvání do filosofie, BARRISTER & PRINCIPAL, s. 7 - 23111 - 127128 - 145146 - 166

Liessmann, K. - Zenaty, G.: O myšlení. Úvod do filosofie, VOTOBIA, 7 - 16; s. 69 - 79; 80 - 88156 - 169170 - 186190 - 194.

Nagel, T.: Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bradlo, Bratislava 1991:
1. Úvod
2. Ako vôbec niečo poznávame
3. Iné mysle
4. Problém vzťahu duševného a telesného
5. Význam slov
6. Slobodná vôľa
7. Správne a nesprávne
8. Spravodlivosť
9. Smrť
10. Zmysel života