Predmety v študijnom programe

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Predmety v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-boFI-008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia
A-boFI-016 Seminár k bakalárskej práci 1
A-boFI-017 Seminár k bakalárskej práci 2
A-boFI-116 Matematika pre filozofov
A-boFI-123 Texty z nemeckej klasickej filozofie
A-boFI-124 Úvod do filozofie matematiky
A-boFI-132 Klasická a moderná fyzika 1
A-boFI-133 Klasická a moderná fyzika 2
A-boFI-136 Úvod do vyššej matematiky 1
A-boFI-137 Úvod do vyššej matematiky 2
A-boFI-901 Základy filozofie
A-boPS-263 Úvod do filozofie 20. storočia pre psychológov
A-buFI-581 Seminár k bakalárskej práci 1
A-buFI-582 Seminár k bakalárskej práci 2
A-buSZ-111 Filozofia 19. a 20. storočia

Predmety v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-moFI-001 Dejiny filozofie 20. storočia
A-moFI-005 Seminár k diplomovej práci 1
A-moFI-006 Seminár k diplomovej práci 2
A-moFI-117 Filozofický úvod do teórie množín
A-moFI-145 Texty z filozofie 20. storočia
A-moFI-160 Úvod do kvantovej teórie 1
A-moFI-161 Úvod do kvantovej teórie 2
A-moFI-165 Psychoanalýza a filozofia
A-moFI-166 Matematika v dejinách filozofie
A-moFI-403 Mathematics in the History of Philosophy
A-muFI-592 Seminár k diplomovej práci